Les conseqüències laborals de l'envelliment de la població, un repte per a les empreses

Publicat el: 21/10/2016

Del 24 al 29 d'octubre se celebra la Setmana Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball, promoguda per l'Agència Europea i la seva xarxa de centres nacionals. Aquesta commemoració constitueix una molt valuosa acció de sensibilització sobre els riscos en matèria de seguretat i salut a la feina, així com de la seva difusió en els llocs de treball de tot Europa.

Les conseqüències laborals de l'envelliment de la població, un repte per a les empreses

Europa envelleix de manera ràpida i progressiva. Aquest fenomen poblacional, que està trastocant les estructures demogràfiques, té àmplies repercussions socials, econòmiques i culturals, però també conseqüències laborals. A això s'hi afegeixen factors com el retard en l'accés dels joves al mercat laboral i el retard de l'edat de jubilació, fet que provoca que, en un futur immediat, ens trobem una població treballadora més envellida.

Els treballadors amb certa edat comencen a tenir problemes en l'acompliment de les tasques perquè les demandes laborals poden sobrepassar les seves capacitats individuals, sobretot en aspectes com la percepció sensorial, destreses psicomotores, memòria, aprenentatge i força muscular. Es planteja així el repte, tant a les empreses com a la societat en general, d'adaptar-se a aquesta nova realitat modificant les condicions de treball i la gestió dels recursos humans. Les empreses han de conèixer les característiques demogràfiques de les seves plantilles i quines són les seves necessitats específiques en funció del condicionant de l'edat per, a partir d'això, fer les adaptacions específiques convenients, tendents a garantir la seguretat i salut dels treballadors.

 

Jornades informatives de Mutua Universal

En el marc de la Setmana Europea de la Seguretat i la Salut en el Treball i amb l'objectiu de traslladar la importància d'aquest tema, Mutua Universal organitza dues jornades a Burgos i a Lleó en què, sota el títol, “Envelliment de la població treballadora. Un nou repte per a la prevenció de Riscos Laborals”, es parlarà de factors com el retard en l'edat d'incorporació al mercat laboral i el retard en l'edat de jubilació. Empreses, administració i treballadors tenen el repte d'adaptar-se a aquesta nova realitat i prendre les mesures oportunes per millorar la qualitat de vida i productivitat durant cada etapa laboral de la persona.