"L'empresa saludable és una empresa competitiva que, a més, redueix la rotació i l'absentisme "

Publicat el: 10/07/2017
  Dr. Javier Trallero, metge especialista en salut laboral de Mútua Universal
Dr. Javier Trallero, metge especialista en salut laboral de Mútua Universal

Mútua Universal va participar el passat 6 de juliol a Barcelona en la jornada “L'Empresa Saludable: El benestar com eina per a la competitivitat” organitzada per l'Associació per al Progrés de la Direcció (APD). El Dr. Javier Trallero, metge especialista en salut laboral de Mútua Universal, va explicar a les empreses assistents a la jornada com la innovació i el desenvolupament d'hàbits saludables millora el benestar i la productivitat en l'empresa: “L'empresa saludable es converteix així en una empresa competitiva, amb una plantilla motivada i amb sentiment de pertinença, que millora la seva productivitat i redueix la rotació i l'absentisme”.

Empresa saludable, empresa competitiva

Mútua Universal va participar el passat 6 de juny a Barcelona en la jornada “L'Empresa Saludable: El benestar com eina per a la competitivitat” organitzada per l'Associació per al Progrés de la Direcció (APD).

La jornada laboral constitueix el 33% del nostre temps de vigília, però els mals hàbits afecten a la totalitat del temps de vida. Per tant, aprendre nous hàbits saludables afectarà directament al benestar personal i al rendiment laboral. Segons la Publicis Healthcare Consulting (IESE), els riscos derivats dels hàbits no saludables representen entre un 50% i un 70% dels costos sanitaris. Segons l'Organització Mundial de la Salut, la falta d'hàbits saludables representa el 27% dels factors que generen tensió a la feina. Els hàbits no saludables estan darrere del 70% dels casos d'estrès i ansietat, principal causa del debilitament del sistema immunològic. L'empresa es converteix en un espai de gran oportunitat per millorar el benestar personal i organitzacional, adquirint així millores notables en rendiment personal i econòmic.

El concepte de “Empresa Saludable” és el pas previ i necessari per avançar cap a una companyia socialment responsable, l'obligació de les empreses és vetllar per la salut i el benestar dels professionals que directa i indirectament es relacionen amb l'organització. El resultat d'aquest nou lideratge és més implicació en l'empresa i en el procés productiu de treballadors sans i motivats, amb més competències per afrontar nous reptes i mercats. Una empresa saludable gaudirà, a més, d'una millora significativa de la seva imatge corporativa, que projectarà mitjançant els mateixos treballadors, els seus productes i serveis. La salut i el benestar de les persones contribueix a la productivitat, competitivitat i sostenibilitat de l'empresa.