Autònoms: El 30 de setembre vinent finalitza el termini oficial per sol·licitar l'alta a la teva mútua

Temes: Autònoms
Publicat el: 13/09/2017
Autònoms: El proper 30 de setembre finalitza el termini oficial per sol·licitar l'alta en la teva mútua.

Els treballadors autònoms que vulguin canviar de mútua d'accidents de treball i malalties professionals col·laboradora amb la Seguretat Social poden fer-ho fins al 30 de setembre. El canvi serà efectiu a partir de l'1 de gener de 2018.

Aquest és el termini oficial que indica la llei 35/2014, de 26 de novembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, coneguda com la Llei de Mútues.

Per a això és necessari presentar l'acord d'adhesió amb la nostra mútua i la sol·licitud de cessament de la mútua amb qui es troba avui dia al centre més pròxim de Mútua Universal. T'ho expliquem aquí.

També és el moment per modificar l'ampliació o el canvi en la cobertura de les contingències derivades de l'accident de treball i malaltia professional i del cessament de l'activitat dels autònoms amb la mútua en què tingui la cobertura de contingència comuna. Per a això has d'emplenar el model TA.0521 (Formulari d'Alta, Baixa o Variació de Dades en el Règim Especial d'Autònoms) i presentar-ho al centre més pròxim de Mútua Universal, o directament en la Seguretat Social, o bé sol·licitar la modificació a través del Sistema RED. El termini establert per a la seva contractació ha de ser també anterior a l'1 d'octubre, amb efecte a partir de l'1 gener de 2018.

Sabies que per estar adherit a una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social tens una sèrie d'avantatges?

Baixa