Produktibitatea hobetzeko prebentzio kudeaketa

-an argitaratutakoa: 2015/11/09

Prebentzio zerbitzuek kolaboratzaile estrategiko bilakatzen gaituzte errendimendu handiko ekipoen mantenurako, Espainiko enpresetan

Ekonomia eta osasun prestazioen estaldurarekin batera, indarreko legeak kontuan hartzen eta saritzen du mutualitateek, enpresei ezbehar-tasaren murrizketaren eta lan arriskuen prebentzioaren inguruko aholkuak emateko, egiten duten prebentzio lana.

Edozein enpresari egokitutako zerbitzuak

Elkartutako langileak eta enpresak

Mutua Universal-eko laguntza eta kudeaketa ereduari esker, produktuak eta zerbitzuak edozein dimentsioko eta sektoreko jarduerara egokitu daitezke, pertsonalizatutako arretaren printzipioetatik eta etengabeko kolaboraziotik.

Nola lagundu diezaiekegu enpresen lehiakortasunari eta produktibitateari?

Krisi ekonomikoaren inpaktua eta teknologia berrien garapenaren ondorioz, besteak beste, Espainiako enpresa sarearen egitura aldatzen ari da. Edozein dimentsioko eta sektoreko konpainiek konponbide berritzaileak eta oso eraginkorrak behar dituzte, euren lehiakortasuna sustatzearen alde egiten duten etekin handiko ekipoak garatzeko eta mantentzeko.

Euren jarraipena bermatzeko, ekipo horiek kohesionatuta, motibatuta eta osasun onarekin mantendu behar dira, beraz, arriskuen prebentzioa eta langileen errehabilitazio arina gero eta garrantzitsuagoak diren prozesuak dira.

Indarreko lege esparruaren barruan, aholkularitza, orientazio tekniko eta laguntza programak eta jarduerak garatzen ditugu, enpresa elkarkideek kudeaketa eraginkorra burutu ahal izateko, istripu eta gaixotasun profesionalen prebentzioaren alorrean.


Jarri harremanetan hurbilen duzun prebentzioko solaskidearekin

-an argitaratutakoa: 2016/01/13

Gure lan arriskuen prebentzioa gaur egungo eta erakunde gisako gure helburuen esparruan aurkitzen da

 • Abenduaren 26ko, 35/2014 Legeak, Gizarte Segurantzako Lege Orokorrak batzen duen testuan aldaketak dakartza, Gizarte Segurantzaren lan istripu eta gaixotasun profesionalen Mutuen erregimen juridikoarekin zerikusia izanik.
 • Lankidetzaren araudia, 13. artikulua. Berrikusketaren zain 35/2014 Legearen arabera.
 • Uztailaren 13ko 860/2018 Errege-Dekretua. Honen bidez, egin beharreko Gizarte Segurantzaren ekintza babeslearen prebentziozko jarduerak arautzen dira mutua kolaboratzaileek Gizarte Segurantzarekin.
 • Gizarte Segurantzako Estatuko Idazkaritzaren urteko Ebazpenak. Beraren bidez, Lan Istripuen Mutualitateek burutzeko prebentzio jarduerak zehazten dira. Jarduera Prebentiboen Plangintza (JPP).

Prebentzio jarduerek hurrengo alderdiak bete behar dituzte

 • Elkartutako enpresei, menpeko langileei eta Mutua Universalera erantsita daudenei zuzenduta daude.
 • Ez dituzte eskubide subjetiborik (hau da, lagunek ezin dute jarduera hauek eskaintzea eskatu).
 • Inoiz ez dituzte enpresaburuak ordezkatuko, hauei egokitu zaizkien betebeharretan.

35/2014 Legean barne sartutako prebentzio jarduerak

 • Elkartutako enpresei, menpeko langileei eta kontrolara erantsitako langileei eta, kasu honetan, Gizarte Segurantzako lan istripuen eta gaixotasun profesionalen murrizketan laguntzeko zuzenduta dauden jarduerak.
 • Enpresa elkartuei eta langile autonomoei zuzendutako aholkularitza jarduerak, euren lanpostuak eta hauen egiturak egokitzeko helburuarekin, istripuak edo jatorri profesionaletik eratorritako patologiak dituztenak berriro lanean jartzeko.
 • Mutuek zuzenean egin beharreko ikerketa, garapen eta berrikuntza jarduerak, Gizarte Segurantzaren kontingentzia profesionalak murrizteko helburuarekin.

Jarduera Prebentiboen Plangintzaren barruko Jarduketa Programak

2012. urtetik Gizarte Segurantzak igorritako ebazpenetan, hainbat programa ezartzen dira:

 • Enpresa txikien jarduerak
 • Enpresetako jarduerak euren ezbehar-tasen adierazleen arabera
 • Gaixotasun profesional zehatzak dituzten enpresen jarduerak
 • Hainbat gai zabaltzeko eta hedatzeko jarduerak: Prebentzioa25, enpresa jardueren koordinazioa, eta abar