Produktibitatea hobetzeko prebentzio kudeaketa

-an argitaratutakoa: 2015/11/09

Prebentzio zerbitzuek kolaboratzaile estrategiko bilakatzen gaituzte errendimendu handiko ekipoen mantenurako, Espainiko enpresetan

Ekonomia eta osasun prestazioen estaldurarekin batera, indarreko legeak kontuan hartzen eta saritzen du mutualitateek, enpresei ezbehar-tasaren murrizketaren eta lan arriskuen prebentzioaren inguruko aholkuak emateko, egiten duten prebentzio lana.

Edozein enpresari egokitutako zerbitzuak

Elkartutako langileak eta enpresak

Mutua Universal-eko laguntza eta kudeaketa ereduari esker, produktuak eta zerbitzuak edozein dimentsioko eta sektoreko jarduerara egokitu daitezke, pertsonalizatutako arretaren printzipioetatik eta etengabeko kolaboraziotik.

Nola lagundu diezaiekegu enpresen lehiakortasunari eta produktibitateari?

Krisi ekonomikoaren inpaktua eta teknologia berrien garapenaren ondorioz, besteak beste, Espainiako enpresa sarearen egitura aldatzen ari da. Edozein dimentsioko eta sektoreko konpainiek konponbide berritzaileak eta oso eraginkorrak behar dituzte, euren lehiakortasuna sustatzearen alde egiten duten etekin handiko ekipoak garatzeko eta mantentzeko.

Euren jarraipena bermatzeko, ekipo horiek kohesionatuta, motibatuta eta osasun onarekin mantendu behar dira, beraz, arriskuen prebentzioa eta langileen errehabilitazio arina gero eta garrantzitsuagoak diren prozesuak dira.

Indarreko lege esparruaren barruan, aholkularitza, orientazio tekniko eta laguntza programak eta jarduerak garatzen ditugu, enpresa elkarkideek kudeaketa eraginkorra burutu ahal izateko, istripu eta gaixotasun profesionalen prebentzioaren alorrean.


Jarri harremanetan hurbilen duzun prebentzioko solaskidearekin

-an argitaratutakoa: 2016/01/13

Gure lan arriskuen prebentzioa gaur egungo eta erakunde gisako gure helburuen esparruan aurkitzen da

  • Abenduaren 26ko, 35/2014 Legeak, Gizarte Segurantzako Lege Orokorrak batzen duen testuan aldaketak dakartza, Gizarte Segurantzaren lan istripu eta gaixotasun profesionalen Mutuen erregimen juridikoarekin zerikusia izanik.
  • Lankidetzaren araudia, 13. artikulua. Berrikusketaren zain 35/2014 Legearen arabera.
  • Uztailaren 13ko 860/2018 Errege-Dekretua. Honen bidez, egin beharreko Gizarte Segurantzaren ekintza babeslearen prebentziozko jarduerak arautzen dira mutua kolaboratzaileek Gizarte Segurantzarekin.
  • Gizarte Segurantzako Estatuko Idazkaritzaren urteko Ebazpenak. Beraren bidez, Lan Istripuen Mutualitateek burutzeko prebentzio jarduerak zehazten dira. Jarduera Prebentiboen Plangintza (JPP).

Prebentzio jarduerek hurrengo alderdiak bete behar dituzte

  • Elkartutako enpresei, menpeko langileei eta Mutua Universalera erantsita daudenei zuzenduta daude.
  • Ez dituzte eskubide subjetiborik (hau da, lagunek ezin dute jarduera hauek eskaintzea eskatu).
  • Inoiz ez dituzte enpresaburuak ordezkatuko, hauei egokitu zaizkien betebeharretan.