Gardentasuna eta Ona Gobernua

-an argitaratutakoa: 2017/10/27

Mutua Universalen erakundearen portaera etikoa eta erantzulea, gobernu korporatibo ona eta gardentasuna sustatzen dituzten jarduerak eta proiektuak bultzatzen ditugu.

Hori dela eta delituen prebentzioaren kudeaketa sistema bat dugu ('IURISCERT' ereduak egiaztatuta , AENOR ziurtatzailearena), arrisku korporatiboko bat eta arauak betetzeko beste bat. Hauek helburuak lortzeko eta erakundearen estrategiak egikaritzeko aukera emango du, politika hauetan oinarrituta:

Mutua Universalek interes-taldeen eskura jartzen du hurrengo harremanetarako txostena hurrengo azpiatalekin lotutako edozein gertaera jakinarazteko.

-an argitaratutakoa: 2017/10/27

Etika eta erantzukizuna

El Mutua Universalen jokabide-kodea interes-talde, eta orokorrean, gizartearekin konprometitzeko erabiltzen ditugun balore eta printzipio etikoak jasotzen ditu; kalitatezkoak eta sozialki jasangarriak diren zerbitzuen prestazioarekiko enpresa erantzule eta konprometitu gisa.

Erakundeak bere eskura du Osotasun Kanala langileek jakinaraz dezakete jokabide-kodearen haustea suposatzen duen edozein jokabide.

El Interes gatazkarako protokoloa finkatu egiten ditu gatazken prebentziorako edo tratamendurako jarraitu beharreko jokabide prozeduren oinarriak.

-an argitaratutakoa: 2015/10/20

Gardentasunaren legea

Abenduaren 9ko 19/2013 Legeak, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoak, helburu hauek ditu: jarduera publikoaren gardentasuna areagotzea; jarduera horri buruzko informazioa eskuratzeko eskubidea arautzea eta bermatzea; eta arduradun publikoek bete behar dituzten gobernu onaren betebeharrak eta haiek ez betetzearen ondorioak ezartzea.