Criteris socials

Publicat el: 28/12/2017

Ens comprometem amb el benestar de les persones i de les organitzacions i vetllem per la seva salut, tant internament, és a dir, la nostra pròpia plantilla, com externament, és a dir, la nostra població protegida i adherida.

El compromís amb la societat és inherent al nostre propòsit com a empresa. A través d'accions de valor responsable contribuïm a avançar cap a una economia i una societat més inclusiva, competitiva, productiva i saludable.

Responsables amb els i les nostres mutualistes

Mutua Universal escolta i cuida els seus mutualistes —empreses associades, persones autònomes, treballadores i treballadors protegits— i assessories, a través d'iniciatives i compromisos que tenen com a objectiu millorar el seu dia a dia.

A partir del coneixement de les necessitats de cada empresa i el seu capital humà, oferim solucions personalitzades que garanteixen l'òptima recuperació de pacients i la millora de la productivitat i competitivitat de les organitzacions.

 • Innovació en benefici de la salut: apostem per tecnologies innovadores en tots els productes i serveis, com la Clínica En línia, la Cinta Antigravetat Alter-G, la Unitat de Rehabilitació Cardíaca o la Unitat de Psicologia.
 • Gestió integral de l'absentisme: Mutua Universal posa a disposició de les seves empreses associades un sistema que permet la detecció de les causes de l'absentisme mitjançant l'anàlisi d'indicadors i l'aplicació de mesures adaptades a cada empresa per tal de reduir-ho.
 • Empresa saludable: a més de programes de reducció de la sinistralitat orientats a reduir el nombre d'accidents i malalties professionals, dirigits a empreses que compleixin els criteris de planificació de l'activitat preventiva (PAP), Mutua Universal ofereix a les seves empreses associades consells saludables per crear ambients que afavoreixin la salut i que puguin ajudar en el desenvolupament d'habilitats personals.
 • Treball social sanitari, reinserció sociolaboral i ajudes socials: Mutua Universal dona resposta a les diferents situacions d'especial necessitat de les persones accidentades i les seves famílies a través del seu catàleg d'ajudes, innovant constantment per adaptar-se a les necessitats socials emergents. El programa de reinserció sociolaboral, desenvolupat per l'equip de treball social de Mutua Universal, s'adreça a la reorientació i integració social i laboral de les persones treballadores accidentats i les seves famílies.

Responsables amb les nostres persones

A Mutua Universal desenvolupem polítiques i iniciatives que respecten la diversitat i fomenten la inclusió i la igualtat d'oportunitats. Vetllem per crear entorns de treball més saludables, que potenciïn el benestar i el desenvolupament professional de la nostra plantilla.

 • A Mutua Universal som conscients de la realitat sociolaboral existent i reconeixem la conciliació de la vida familiar, personal i professional com un dret i un suport vital per a l'equilibri social intern i extern. El nostre compromís amb la conciliació es materialitza en el Pla de Conciliació que segueix el model de gestió EFR (Empresa Familiarment Responsable).
 • El nostre compromís amb la diversitat es reafirma en la Declaració de respecte a la persona i a la seva diversitat, en l'adhesió al Xàrter de Diversitat, en el compromís de donar suport a i promulgar la inclusió de la diversitat i la no-discriminació a l'entorn laboral i en l'obtenció del segell Bequal, que certifica les polítiques empresarials que afavoreixen la inclusió de les persones amb discapacitat.
 • En el marc de la nostra adhesió a la Declaració de Luxemburg de la Xarxa Europea de Promoció de la Salut en el Treball, i a través de campanyes de salut corporativa, ens comprometem i promocionem la salut i el benestar de la plantilla de Mutua Universal.
 • Apostem per la gestió del talent i la formació, a través de la Universitat Corporativa, un espai de coneixement i aprenentatge per formar i desenvolupar a la nostra plantilla.

Responsables amb la societat

A través d'accions de valor responsable contribuïm a avançar cap a una economia i una societat més competitives, productives i saludables.

 • Les Premis Innovació i Salut tenen l'objectiu de reconèixer a les nostres empreses associades compromeses amb la promoció de la salut i la millora de la qualitat de vida de les persones.
 • Fomentem la implicació dels treballadors i mutualistes en causes solidàries a través de sensibilització i campanyes de col·laboració amb entitats sense ànim de lucre que s'emmarquen en el nostre Programa de Voluntariat Corporatiu.
 • Mutua Universal està adherida des de 2015 a la xarxa “Empreses per una societat lliure de violència de gènere” que promou el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, per la qual es compromet a impulsar accions destinades a aconseguir més sensibilització a favor de la igualtat i la prevenció de la violència de gènere.