Criteris ambientals

Publicat el: 29/12/2017

Ens comprometem amb l'atenció del nostre entorn i el medi ambient, treballant de manera més sostenible i sent conscients de les conseqüències que tenen les nostres decisions sobre el planeta.

  • Disposem d'un Sistema de Gestió Mediambiental certificat mitjançant la Norma ISO 14001, implantat a tots els centres de treball de Mutua Universal.
  • L'eficiència energètica és condició indispensable en els projectes de construcció o remodelació dels nostres centres.
  • Tenim una guia de contractació responsable que introdueix criteris ètics, socials i mediambientals en les diverses fases del procediment de contractació.
  • Minimitzem el nostre impacte en el medi ambient a través de l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els projectes i contractes d'obra i/o rehabilitació.
  • Duem a terme campanyes de sensibilització i formació.

 


Edifici Málaga