Prevenció de problemes de salut en viatjar

Temes: Prevenció , Salut | Tipus: Article
Publicat el: 25/05/2018

Lee el contingut complet en Infermera Virtual

1. Trastorns gastrointestinals

Les alteracions gastrointestinals més freqüents en un viatge són l'anomenada diarrea del viatger i el restrenyiment. Els dos s'expliquen, generalment, pel canvi d'hàbits alimentaris, d'aliments, del tipus d'aigua, dels horaris i, en viatges a un país en via de desenvolupament, també per la contaminació de l'aigua, dels líquids o dels aliments per part de microorganismes patògens.

Aigües i líquids

Recomanacions generals

En països amb temperatura elevada o en èpoques d'estiu, beure molta aigua i/o líquids per evitar la deshidratació o cop de calor.

Recomanacions específiques

Les persones que viatgin a llocs on es poden donar situacions de risc alt, com els països en via de desenvolupament, han d'extremar aquestes mesures de prevenció:

 • Beure aigua envasada. 
 • Evitar els glaçons de gel si no es té la garantia que estan fets amb aigua potable. 
 • Consumir refrescos o líquids envasaments i assegurar-se que el tap està intacte o el tancament, hermètic. 
 • Prendre infusions com el te o el cafè, ja que ha de bullir-se l'aigua per preparar-les. 
 • Potabilitzar l'aigua quan no és potable, fent-la bullir durant 10 minuts. Si això no es pot fer, han d'utilitzar-se potabilitzadors preparats a base de clor i seguir les recomanacions del fabricant.

Aliments

Recomanacions generals

 • Rentar-se les mans abans de menjar per a no contaminar els aliments.
 • Evitar els aliments en mal estat o que no hagin passat cap control sanitari.


Recomanacions específiques

Les persones que viatgin a llocs on es poden donar situacions de risc alt, com els països en via de desenvolupament, han d'extremar aquestes mesures de prevenció:

 • Consumir els aliments cuinats i acabats de fer, ja que l'efecte desinfectant del foc inactiu els possibles microorganismes. 
 • Evitar consumir els aliments amb més possibilitats d'estar contaminats per microorganismes, com són:
  • Les verdures crues i la fruita pelada; ha de pelar-la un mateix o bé rentar-la amb aigua potable o potabilitzada;
  • La carn, el peix i el marisc poc cuits.
  • La llet i els derivats lactis casolans d'animals sense control sanitari.
  • Els productes de pastisseria i els gelats d'elaboració casolana.
  • Els aliments cuinats que han estat exposats a temperatures elevades durant un període llarg de temps.
  • Els aliments comprats a venedors ambulants o en llocs del carrer, ja que les condicions higièniques solen ser més precàries en aquests contextos.
Trastorns gastrointestinals. Aigües i líquids

2.  Picades o mossegades d'insectes

Les picades o les mossegades d'insectes poden produir reaccions locals (picor, inflamació, ampolles o dolor en la zona de la picada) o transmetre malalties com el paludisme o malària, la febre groga, el dengue, etc., freqüents en alguns països en via de desenvolupament, especialment en què es troben en la zona tropical.

Recomanacions generals

 • Utilitzar roba de màniga llarga i colors clars, sobretot des del vesprejar fins a l'alba, ja que aquestes són les hores de màxima activitat de la majoria d'espècies de mosquits. 
 • Evitar utilitzar perfums intensos i roba de colors foscos, ja que poden atreure insectes.
 • Utilitzar repel·lents d'insectes amb base de dietilnonamida (DEET) en concentracions d'entre el 30% i el 50% per a adults; per als nens, hi ha productes amb una concentració més baixa de DEET i presentacions en forma de cremes. També hi ha repel·lents d'insectes amb base de productes naturals, com l'eucaliptus. 
 • En països o situacions climàtiques en què augmenta la suor a causa de la humitat elevada, repetir l'aplicació del repel·lent amb més freqüència (cada 3 o 4 hores), per tal de mantenir el seu efecte protector.
 • Si es fan activitats amb animals o en què pot haver-hi animals a prop, com a excursions a cavall, portar màniga llarga, pantalons llargs i calçat tancat per evitar el contacte amb les paparres.

Recomanacions específiques

Les persones que viatgin a llocs on es poden donar situacions de risc alt, com els països en via de desenvolupament, han d'extremar aquestes mesures de prevenció:

 • Utilitzar una mosquitera per dormir, sobretot a la nit. És recomanable impregnar-la amb permetrina, una substància que allunya als mosquits. 
 • Aplicar insecticida en esprai en l'habitació una estona abans d'estirar-se. 
 • Utilitzar espirals d'encens que desprenen un substància insecticida o bé aparells elèctrics amb pastilles repel·lents, sobretot durant la nit. 
 • Evitar caminar descalç pel risc de ferides en els peus o pel risc de contagi d'algunes malalties per contacte amb la pell.
 • Portar un calçat còmode i ventilat, però tancat, en viatges a zones amb risc de picades d'aràcnids o d'insectes. 
 • En zones amb molts aràcnids que poden cercar refugi, sacsejar la roba i el calçat abans de posar-s'ho, sobretot al matí, i fer el mateix amb els llençols i/o el sac de dormir abans de ficar-se en el llit.
 Picades o mossegades d'insectes

3. Malalties transmeses per mossegades d'animals

El contacte amb animals domèstics o salvatges comporta el risc de patir ferides per mossegades o esgarrapades i, en el cas d'animals sense control sanitari, el contagi de malalties com la ràbia

Recomanacions generals

 • En general, evitar el contacte amb tots els animals que no tinguin el control sanitari adequat, tant si són salvatges com si són domèstics. 
 • Evitar el contacte amb animals domèstics desconeguts, encara que semblin mansos. 
 • Evitar acostar-se a animals grans amb cries, ja que podrien interpretar-ho com una amenaça i reaccionar de manera defensiva. 
 • Evitar donar de menjar a animals domèstics o ensinistrats, com a micos

4. Alteracions provocades per les condicions climàtiques o geogràfiques

Els canvis climatològics bruscos o freqüents, les variacions d'altitud, de temperatura o d'humitat, que són habituals en els viatges a zones geogràfiques diferents, poden ocasionar alteracions de la salut o agreujar l'estat d'una malaltia crònica.

Temperatura i humitat

Factors com el sol, la humitat, la calor extrema o el fred intens (propis de països andins o de l'hemisferi nord) poden afectar la salut amb alteracions com la insolació o la hipotèrmia.

Recomanacions generals

Portar sempre roba adequada a la temperatura del país o de la zona que es vol visitar. 

Tenir a mà roba d'abric per protegir-se de les baixades brusques de temperatura en llocs amb fred intens o canvis de temperatura freqüents. 

En països càlids o viatges durant l'època d'estiu:

 • Portar roba còmoda, transpirable i de teixits naturals, com el cotó o el lli.
 • Portar mitjons de teixits naturals que permetin la transpiració.
 • Portar un calçat còmode i adaptat a les condicions del viatge i el clima, per prevenir lesions en la pell del peu.
 • Evitar exposicions llargues al sol, sobretot en les hores centrals del dia.
 • Utilitzar crema de protecció solar alta amb una precaució especial en nens i en persones amb la pell delicada, per evitar cremades solars.
 • Posar-se ulleres de sol per protegir-se els ulls, i barrets o mocadors en el cap per evitar insolacions.
 • Prendre líquids en abundància, especialment aigua, per evitar la deshidratació.
 • Tenir una precaució especial amb els nens, que es poden deshidratar més ràpidament, la gent gran, que percep menys la set, les dones embarassades i les persones amb malalties cròniques. 

Altitud

En les zones amb una altitud superior als 2500 metres, pot aparèixer el dit mal d'altura, provocat per una reducció de la concentració d'oxigen en l'atmosfera i un ascens brusc que no dona temps al cos per adaptar-se i aclimatar-se al canvi. Els símptomes solen aparèixer a partir de 1-6 hores després de l'arribada i els més habituals són:

 • Cansament davant petits esforços.
 • El maldecap.
 • Les nàusees, els vòmits.
 • L'anorèxia (pèrdua de la gana).
 • L'insomni.

No totes les persones pateixen els mateixos símptomes ni amb la mateixa intensitat. Les persones amb problemes cardíacs o pulmonars han de prestar una atenció especial als problemes respiratoris que poden aparèixer.

Recomanacions generals

 • Programar un ascens gradual per afavorir l'adaptació del cos a l'altitud. 
 • Evitar fer grans esforços físics, menjars copiosos i un consum excessiu d'alcohol els primers dies d'estada en aquestes zones. 
 • Planificar les visites o les excursions més suaus per als primers dies, si l'ascens gradual no és possible.

5. Picades i perills en l'aigua (en el rio o en la platja...)

Aigua salada

Quan es fan activitats en el mar o en l'oceà, es poden produir lesions accidentals per picades (de peix escorpí, per exemple), per contacte (com amb meduses), per mossegades (de pop, per exemple) o ferides (per contacte amb corals, per exemple). Per això, han de seguir-se les mesures de prevenció següents:

 • Informar-se prèviament de les espècies marines perilloses i de les zones amb risc de lesions, com els esculls de coral. 
 • Portar la protecció personal adequada a l'activitat que es vulgui fer, com una armilla salvavides per a la navegació a vela, un vestit de neoprè, guants i ulleres per a activitats subaquàtiques, etc. 
 • Protegir-se els peus amb un calçat adequat per caminar en zones amb pedres, esculls de coral o espècies marines que poden picar, com, per exemple, la peix aranya, per tal d'evitar picades o ferides.

Aigua dolça

Quan es fan activitats en rius, llacs, estanys, basses o piscines clorades, es poden produir lesions accidentals per caigudes o relliscades o per picades d'insectes que habiten en les riberes, mossegades d'animals aquàtics o bé per contagi de fongs en el cas de piscines. Per això, han de seguir-se les mesures de prevenció següents: 

 • Informar-se prèviament de l'estat del riu, del llac o de l'estany per saber si hi ha remolins o corrents i prevenir el perill d'ofec; 
 • Protegir-se els peus amb un calçat adequat per caminar en zones relliscoses o amb pedres per tal d'evitar caigudes o ferides en els peus; 
 • Portar la protecció personal adequada a l'activitat que es vulgui fer, com una armilla salvavides o un vestit de neoprè en activitats d'aventura en rius; 
 • Portar xancletes, sobretot en les zones de dutxes de les piscines, pel risc de contagi de fongs en els peus; 
 • Evitar posar les mans sota l'aigua en forats naturals, pel perill de mossegades o picades d'animals aquàtics que es puguin amagar en ells.


Recomanacions específiques

Les persones que viatgin a llocs on es poden donar situacions de risc alt, com els països en via de desenvolupament, han d'extremar aquestes mesures de prevenció:

Aigua salada. Si es fan activitats en el mar o en l'oceà en aquests països, han de mantenir-se totes les mesures de prevenció generals. 

Aigua dolça. Les persones que viatgin a llocs on es poden donar situacions de risc alt, com els països en via de desenvolupament, han d'extremar aquestes mesures de prevenció: Evitar banyar-se en rius, llacs, estanys o basses, ja que impliquen el risc de contreure algunes malalties, tant pel contacte de la pell amb l'aigua com per la ingestió d'aigua contaminada.


6. Malalties de transmissió sexual

Encara que les malalties de transmissió sexual tenen una distribució mundial, són més freqüents als països en via de desenvolupament. Les mesures de prevenció recomanades per evitar-les també prevenen del contagi per via sexual de virus com el de l'hepatitis B o C i el de la immunodeficiència humana (VIH). 

Recomanacions generals

 • Utilitzar el preservatiu en les relacions sexuals no segures. 
 • Assegurar-se del bon estat del preservatiu comprovant la seva data de caducitat i la integritat de l'embolcall, i vigilant que no hagi estat exposat a temperatures altes.

7. Viatjar amb avió

L'avió és el mitjà de transport que se sol utilitzar per viatjar a distàncies mitjanes o grans. Encara que les cabines dels avions tenen la pressió de l'aire adequada perquè no produeixi efectes adversos en els passatgers, es recomana consultar a l'equip de salut si els viatgers són:

 • Nadons menors de set dies. 
 • Dones després de la 36a setmana d'embaràs o després de la 32a en cas d'embarassos múltiples. 
 • Dones fins a set dies després del part. 
 • Persones que hagin fet, durant dies, immersions subaquàtiques a més de 9 metres de profunditat 24 hores abans d'emprendre el viatge o que hagin fet un màxim de 2 hores d'immersió 12 hores abans. 
 • Persones que:
  • Hagin passat per intervencions de cirurgia o que tinguin lesions recents, sobretot en la zona abdominal.
  • Tinguin infeccions nasals o d'oïda, ja que dificulten l'adaptació als canvis en la pressió atmosfèrica durant el s'enlairi i l'aterratge.
  • Tinguin un antecedent recent d'infart de miocardi, angina de pit o ictus.
  • Tenen una malaltia respiratòria crònica greu i no estabilitzada, o dificultat respiratòria en repòs.

Síndrome del classe turista

Es tracta d'un problema circulatori provocat per la formació d'un coàgul de sang en les venes de les cames que, de vegades, es pot desplaçar fins als pulmons. La formació d'aquest coàgul està afavorida per la immobilitat prolongada de les cames en l'espai reduït del seient de l'avió, de l'autocar o del cotxe i, en viatges de llarga durada, pot aparèixer en persones sense problemes de salut previs. El risc augmenta en:

 • Persones de més de 40 anys. 
 • Persones fumadores.
 • Persones amb obesitat.
 • Dones embarassades o que prenen anticonceptius. 
 • Persones amb:
  • Varius o problemes circulatoris en les cames;
  • Càncer o malalties hematològiques (malaltia relacionada amb el sistema sanguini) que afavoreixen l'aparició de trombosi; 
 • Persones amb antecedents de:
  • Trombosi o embolisme pulmonar o que tenen antecedents familiars amb el mateix problema de salut;
  • Traumatisme o cirurgia recent en les cames o l'abdomen.

Recomanacions generals

Totes les persones que viatgin amb avió han de tenir en compte aquestes mesures de prevenció:

 • Portar mitjanes elàstiques o mitjons de compressió creixent, ja que afavoreixen el retorn venós de les cames i eviten l'estancament de la sang, de manera que disminueixen el risc d'aparició de coàguls. 
 • Beure líquid en abundància, especialment aigua, abans i durant el vol per mantenir una bona hidratació. 
 • No beure alcohol durant el viatge. 
 • Cada hora, caminar una mica pel passadís de l'avió. Si es viatja amb autobús o amb cotxe, es recomana aprofitar les parades per caminar una mica. 
 • Fer petits exercicis des del seient, com estirar i aixecar les cames, moure els dits dels peus i els turmells. 
 • Evitar creuar les cames. 
 • No portar roba ni mitjons ajustats, ja que obstaculitzen el recorregut de la sang. 
 • En el cas de persones amb factors de risc, consultar prèviament a la infermera o el metge.

El jet lag

És una alteració relacionada amb els canvis d'horari sobtats de més de cinc hores que sol aparèixer després de viatges d'avió que impliquin un pas de quatre o cinc zones horàries tant en direcció aquest-oest com oest-aquest. Generalment, es manifesta per cansament, insomni durant les noves hores nocturnes, malestar general, desorientació, alteracions gastrointestinals, irritabilitat, dificultat en la concentració o disminució del rendiment tant mental com físic. Aquests símptomes desapareixen gradualment a mesura que el cos s'adapta a la nova zona horària. 

Recomanacions generals

Anar ajustant els horaris de descans i dels menjars a l'hora del país de destí, si és possible, dos o tres dies abans de la sortida. Si es viatja en direcció a l'est, es recomana anar a dormir una hora abans del que és habitual, mentre que, si es viatja en direcció a l'oest, convé fer-ho una hora més tard. Si no es pot seguir aquesta adaptació progressiva abans, es pot fer mentre es viatgi. D'aquesta manera, es poden reduir els efectes més freqüents del canvi horari.

Al volar cap a l'oest, pot ser útil exposar-se a la llum durant la tard i evitar la llum del matí (mitjançant l'ús d'antifaços o ulleres fosques). En canvi, en volar cap a l'est, és recomanable evitar la llum vespertina i exposar-se a la llum del matí. 

 • Afavorir l'exposició a la llum diürna en arribar al país de destí, ja que millora l'adaptació del cos al nou horari. 
 • Evitar el consum excessiu d'alcohol i de cafeïna, ja que pot induir a la somnolència o l'excitació i, per tant, destorbar l'adaptació al nou horari de descans.
 • Evitar menjars copiosos que, per la seva lenta digestió, poden dificultar el somni.
 • Al lloc de destí, intentar dormir un mínim de 4 hores en la nit local, cosa que es diu “somni de suport”, perquè el rellotge corporal intern pugui adaptar-se al canvi horari.
 • Les persones que prenen medicació a uns horaris determinats (per exemple, insulina) han d'anar ajustant l'horari de la medicació fins a quadrar-ho amb el de destí.
 • El cicle de llum i foscor és un dels factors més importants per fixar el rellotge corporal intern. Una exposició oportuna a la llum diürna, preferentment la llum del sol, en el destí, generalment ajuda a adaptar-se.
 • A vegades, utilitzar pastilles per dormir d'acció curta pot ser d'ajuda, encara que només han d'utilitzar-se seguint recomanacions mèdiques. 
Viatjar amb avió

8. Viatjar en automòbil

Recomanacions generals

Com conductor:

 • assegurar-se que el vehicle compleix les normes mínimes de seguretat i les condicions de funcionament; 
 • respectar les normes de trànsit universals i pròpies del país, i informar-se de la necessitat de fer algun tràmit previ amb el permís de conduir. 
 • portar casc protector si es va en ciclomotor o motocicleta.

Com passatger:

 • assegurar-se que el vehicle compleix les garanties mínimes de seguretat i les condicions de funcionament; 
 • comprovar que el conductor estigui autoritzat i en condicions per conduir; 
 • portar casc protector si es viatja en el seient posterior d'un ciclomotor o d'una motocicleta.

Com vianant:

 • mantenir una actitud d'alerta i anar pel carrer o per les carreteres seguint les normes de seguretat, ja que, en molts països, no es respecten les prioritats dels vianants, cosa que augmenta el risc d'accidents; 
 • portar una llanterna i roba amb algun element fosforescent si es camina per zones amb poca il·luminació.

9. Viatjar en vaixell

Recomanacions generals

 • Utilitzar calçat antilliscant en la coberta del vaixell per evitar possibles accidents. 
 • En cas de tendència al mareig:
  • En llocs tancats, evitar llegir o fer activitats que requereixin concentrar la vista;
  • Consumir aliments en poca quantitat i fàcils de digerir;
  • Mirar un punt fix o bé la línia de l'horitzó quan s'estigui en coberta;
  • Prendre, mitja hora abans d'embarcar, un medicament contra el mareig. 
 • Seguir totes les normes de seguretat durant el viatge en vaixell, i extremar el seu compliment si fa mal temps. 
 • Protegir-se la pell amb una crema amb factor de protecció solar elevat per evitar les cremades. 
 • Portar roba d'abric i impermeable, encara que el recorregut sigui per zones càlides o en èpoques de calor, ja que, de nit, la baixada de la temperatura i la humitat elevada poden intensificar la sensació de fred. 
 • Seguir els consells de salut o rebre les vacunes necessàries, segons el recorregut i les parades en ports de països amb situacions sanitàries diferents.  

10. En la muntanya, atenció!

Recomanacions generals

 • Tenir una base de preparació física i haver planificat correctament l'activitat. 
 • Contractar una assegurança que cobreixi les activitats esportives que es vulguin fer. 
 • Informar-se prèviament de les condicions per fer aquests activitats al país o la zona de destí, com la climatologia o la necessitat de permisos. 
 • Seguir totes les normes de seguretat pròpies de l'activitat que es vulgui fer. 
 • Seguir el procés d'aclimatació si es fa una ascensió d'alta muntanya.
En la muntanya, atenció!

11. Alerta davant les activitats subaquàtiques!

Recomanacions generals

 • Tenir una base de preparació física i haver planificat correctament l'activitat. 
 • Contractar una assegurança que cobreixi les activitats esportives que es volen fer. 
 • Informar-se prèviament de les condicions per fer aquests activitats al país o la zona de destí, com la climatologia o la necessitat de permisos. 
 • Seguir totes les normes de seguretat pròpies de l'activitat a fer. 
 • Pel risc de problemes per descompressió, no viatjar amb avió fins que hagin passat:
  • 24 hores des de l'última immersió a més de 9 metres de profunditat i/o després d'haver fet aquesta activitat durant dies;
  • 12 h després d'un màxim de 2 hores d'immersió