"

Què és l'ennuegada?

Publicat el: 28/10/2019

Lee en contingut complet en Infermeravirtual.com

L'ennuegada és l'obstrucció total o parcial de la via per on passa l'aire (tracte respiratori) a causa d'algun objecte o aliment que l'obstaculitza. 


Quines persones són més vulnerables d'ennuegar-se?

L'ennuegada s'acostuma a presentar de forma sobtada i inesperada. Els nens i nenes petites (lactants) són el grup de població que és més probable que s'ennuegui, atès que encara no masteguen correctament i poden empassar-se's trossos de menjar grans. A més, es posen objectes petits a la boca que poden obstruir les vies respiratòries. També s'ha de tenir en compte que els reflexos i els mecanismes de defensa dels nadons encara són immadurs. Tot això, els fa especialment vulnerables a patir una situació d'ennuegada. 


Recomanacions bàsiques per evitar l'ennuegada en nens i nenes

 • Es recomana que hi hagi sempre un adult que vigili al nen o nena mentre menja.
 • Cal tallar els aliments sòlids en trossos molt petits i mastegar-los bé.
 • Les joguines del nen o nena han de ser adequats a la seva edat.
 • No cal donar fruits secs ni aliments amb os als nens o nenes de menys de 5 anys.
 • En cas d'ennuegada, s'ha de mantenir la calma.

Actuació en nens i nenes de més d'un any o en persones adultes

Normalment, l'ennuegada es presenta amb dues situacions:

1. L'ennuegada no és total i la persona encara pot parlar i, per tant, respirar.

 • Què s'ha de fer davant aquesta situació?
  • Cal animar la persona a tossir perquè amb la tos expulsi el que l'ennuega.
 • Què NO s'ha de fer davant aquesta situació?
  • No s'han de donar cops a l'esquena, ja que l'objecte es pot moure i la situació d'ennuegada pot empitjorar.
  • No s'ha d'introduir res a la boca ni intentar treure a cegues l'objecte o el menjar que causa l'ennuegada.

2. L'ennuegada és total, per tant la persona no pot parlar ni respirar, mostra signes clars d'ofec (per exemple, es posa la mà al coll) i s'observa l'absència de moviments d'ascens o descens del tòrax en cada intent de ventilació (respiració).  

 • Què s'ha de fer davant aquesta situació?

  Cal inspeccionar visualment la boca i treure qualsevol cos estrany visible.
 • Si la persona està conscient:

1. S'han de donar 5 cops secs seguits amb la palma de la mà a l'esquena, entre els omòplats. Si aquesta maniobra no resol la situació, s'han de seguir les indicacions del punt 2.

2. Maniobra de Heimlich. Consisteix en fer 5 compressions abdominals: cal abraçar la persona des de darrere, posar els dos punys sota de l'estern i empènyer-los amb força cap endins i cap a dalt.

En dones embarassades i persones molt grasses, la maniobra es pot fer comprimint el tòrax per damunt de l'apèndix xifoide, a nivell del terç inferior de l'estern. Si la persona que ha de fer la maniobra no té força suficient per fer-la a peu dret, pot asseure la persona afectada en una cadira o tombar-la a terra boca amunt i fer les compressions. 


Si l'obstrucció no s'ha resolt, s'han d'alternar cinc cops a l'esquena amb cinc compressions abdominals. 

 • Si la persona està inconscient:

Cal telefonar al 112 (telèfon d'emergències).

Si es tenen coneixements de reanimació cardiopulmonar (RCP), es recomana iniciar les maniobres de reanimació. Cal inspeccionar visualment la boca i treure qualsevol cos estrany visible.