Cessament d'activitat

Publicat el: 28/12/2022

Si, com a treballador autònom, el meu sector d'activitat s'ha vist afectat per l'aplicació d'un Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació.

El Mecanisme RED constitueix una mesura de flexibilització i estabilització de l'ocupació i s'activa pel Consell de Ministres per a un sector de l'economia o per un cicle temporal determinat.

Durant la vigència d'aquestes mesures, els treballadors autònoms podran accedir a una de les dues prestacions regulades a les disposicions addicionals 48 i 49 del Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament de l'activitat:

  • Prestació per a la sostenibilitat de l'activitat de les persones treballadores autònomes d'un sector d'activitat afectat per la Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització del Treball en la seva modalitat cíclica, regulat en l'article 47 bis del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
  • Prestació per a la sostenibilitat de l'activitat de les persones treballadores autònomes d'un sector d'activitat afectat per la Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització del Treball en la seva modalitat sectorial, regulat en l'article 47 bis del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.