Prestació per cessament d'activitat per a autònoms

Publicat el: 11/02/2016
Publicat el: 11/01/2019

Regula el sistema específic de protecció per als treballadors autònoms, agraris o del mar que haguessin cessat temporal o definitivament en la seva activitat econòmica o professional.

Quines condicions bàsiques has de complir per accedir a la prestació?

 • Haver cotitzat com a mínim els 12 mesos immediatament anteriors al cessament de l'activitat.
 • Cesar totalment en la teva activitat.
 • No haver complert l'edat legal de jubilació.
 • Estar al corrent de pagament de quotes a la Seguretat Social.
 • Estar donat d'alta en el Servei Públic d'Ocupació.

En què consisteix la prestació?

 • Prestació econòmica mensual igual al 70% de la mitjana de les 12 últimes cotitzacions.
 • Formació i orientació laboral.

Quan podràs sol·licitar cobrar la prestació?

 • Pèrdues en un any complet superiors al 10% dels ingressos.
 • Execucions judicials o administratives per cobrar deutes, que siguin superiors al 30% dels ingressos de l'exercici anterior.
 • Declaració judicial de concurs que impedeixi continuar activitat.
 • Força major.
 • Pèrdua de llicència administrativa.
 • Violència de gènere.
 • Divorci o acord de separació matrimonial en els supòsits d'ajuda familiar en el negoci.

Si ets TRADE (treballador autònom econòmicament dependent), quan podràs cobrar la prestació?

 • Terminació del contracte.
 • Incompliment greu per part del teu client.
 • Rescissió justificada o injustificada per part del teu client.
 • Per mort, incapacitat o jubilació del teu client.

Durant quant temps cobraré la prestació?

 • Depèn del temps cotitzat.
 • Per poder tenir dret a aquesta prestació, el treballador autònom haurà d'haver cotitzat un mínim d'entre 12 i 17 mesos continuats i immediatament anteriors al cessament de l'activitat.