Rehabilitació cardíaca

Publicat el: 10/02/2016
Rehabilitació cardíaca

La rehabilitació cardíaca és un sistema terapèutic multifactorial que inclou entrenament físic, educació, consells sobre canvis d'estil de vida i modificació de conductes (amb suport psicològic).

A Espanya, la cardiopatia isquèmica és la primera causa de mort (33%), que afecta especialment els homes d'entre 40 i 65 anys. En l'àmbit laboral, la malaltia cardiovascular és la segona causa d'accidents de treball mortals a Espanya.

La rehabilitació cardíaca millora el pronòstic de les persones amb malalties coronàries i s'associa a una disminució de la mortalitat per cardiopatia isquèmica del 20-30%.


La rehabilitació cardíaca és un programa avançat d'alt impacte

Qui pot estar inclòs en aquest programa?

Les persones afectades per cardiopaties: després d'angioplàstia +/- STENT per angina de pit, post-IAM, postcirurgia cardíaca (coronària-bypass, valvular, trasplantats i altres) o amb insuficiència cardíaca controlada.

Com valorem i controlem el risc?

Estratifiquem el risc i fem una valoració cardiològica amb SPECT miocardíac esforç/repòs i osteomuscular, nutricional i psicològica, encaminades a prevenir possibles complicacions durant la fase d'exercici.

Un equip d'especialistes multidisciplinari

  • Personal de cardiologia: fa l'estratificació del risc per a pacients i lidera l'equip per respondre a qualsevol consulta i incidència.
  • Equip mèdic internista: organitza tot el procés i s'encarrega de les xerrades d'educació sanitària, el control dels factors de risc i la valoració biopsicosocial.
  • Personal de fisioteràpia: coordina els exercicis físics personalitzats per a cada cas.
  • Personal médico rehabilitador: és responsable de dissenyar la taula d'exercicis.
  • Equip d'infermeria: fa el control i l'educació sanitària de la persona tractada.

Fases de la rehabilitació cardíaca

FASE I (aguda)

S'inicia amb l'ingrés hospitalari. Afavoreix la mobilitat precoç de cada pacient.

Informa, educa i ofereix suport psicològic tant a la persona treballadora tractada com a l'entorn familiar.

FASE II

S'inicia quatre setmanes després de l'alta hospitalària. Es fa una valoració cardiològica i s'estratifica el risc per analitzar la capacitat d'exercici de la persona. Així mateix, es fa una valoració psicològica i sociolaboral.

FASE III

En aquesta fase no vigilada, que comprèn tota la seva vida, i amb suport del personal mèdic d'atenció primària o l'especialista, la persona treballadora ha de continuar fent els programes d'exercici de la fase II.


Continua llegint sobre serveis i innovació:

Tapís rodant antigravetat Alter-G

Vols saber més sobre els nostres serveis?