Seguiment personalitzat

Publicat el: 22/11/2016

Per ajudar a les nostres empreses amb la implantació del model de gestió universal de l'absentisme, l'equip de gestió de Mutua Universal prestarà assessorament especialitzat per tractar cadascuna de les problemàtiques que tenen les empreses, acompanyant-les durant el procés d'implantació del sistema de gestió universal de l'absentisme i aportant els recursos necessaris.

Bases del model de gestió universal de l'absentisme de Mutua Universal