Què saps dels tòxics per a la reproducció?

Publicat el: 22/05/2019

Algunes substàncies poden ser tòxiques per a la reproducció humana.

Generalment, quan es parla de tòxics per a la reproducció, ens ve a la ment l'exposició de dones durant l'embaràs o la lactància. Res més lluny de la realitat: els efectes poden afectar la fertilitat d'homes i dones, i en menys casos, al desenvolupament del nou ser, incloent-hi el creixement i desenvolupament posteriors.

Per aquest motiu, hem desenvolupat una guia per a l'empresa, amb l'objectiu d'informar i ajudar a prevenir aquests efectes sobre la població treballadora.

Els tòxics per a la reproducció o reprotóxicos estan subjectes a legislació específica juntament amb els cancerígens i mutagens en el Reial decret 665/1997 (quarta modificació).

Consulta-la en: Legislació cancerígenes.