Benestar psicològic i estrès

Publicat el: 12/11/2018

Mantenir una bona relació amb nosaltres mateixos i amb el que ens envolta és fonamental per sentir-nos bé.

El benestar està molt relacionat amb les formes en què les persones afronten els reptes vitals. Quan un se sent bé, està més motivat per cuidar-se, alimentar-se millor o mantenir-se actiu físicament; i a la vegada quan portem un estil de vida que incorpora una alimentació sana o un descans adequat, per exemple, això fa que experimentem amb més probabilitat emocions positives.

Gestionar l'estrès és tenir control sobre la pròpia vida, ser capaç de manejar-nos de manera efectiva, i garantir un funcionament personal òptim.

És de vital importància ajudar a les persones a saber manejar-se davant situacions d'estrès.

Publicat el: 17/01/2019

I això implica no només que prenguin consciència que l'adopció de certs hàbits i estils de vida milloraran la seva percepció de benestar. Sinó que, a nivell organitzatiu, és important actuar de manera que la persona percebi com menys amenaçadors les possibles situacions de desequilibri del seu entorn laboral.

En Mútua Universal conjuntament amb les nostres empreses associades treballem en la millora de la salut global, el benestar i la qualitat de vida dels nostres treballadors protegits.