Publicat el: 31/08/2018
setmana mobilitat europea

 

La mobilitat activa té un impacte fonamental en la salut

 

La mobilitat activa en lloc dels vehicles de motor pot tenir dos efectes positius: millorar la salut física i reduir les emissions dels tubs d'escapament. 

A més de millorar la salut física de les persones, els desplaçaments amb bicicleta i a peu també tenen efectes molt beneficiosos per a la salut mental. Diversos estudis indiquen que la mobilitat activa redueix la depressió, l'ansietat i altres problemes de salut mental. Fer exercici, sigui caminant o amb bicicleta, augmenta el flux sanguini, allibera endorfines i redueix els nivells generals d'estrès. Un passeig de 30 minuts al dia amb bicicleta o a peu contribueix a millorar la salut mental. Pot millorar l'estat d'ànim general i la qualitat del son, així com reduir l'estrès, l'ansietat i la fatiga. Les persones físicament actives redueixen fins a un 30% el risc de tenir depressió. 

T'ho has replantejat? Pots adoptar alguna mesura que depengui de tu que optimitzi la teva seguretat? I, si és així, t'hi animes? https://mobilityweek.eu/home/

mobilitat europea aniversari