Factors de risc. Com prevenir l'exposició

Publicat el: 13/08/2020

Els factors de risc amb què es relacionen els trastorns musculoesquelètics són fonamentalment: l'exposició a moviments repetitius, a postures forçades (estàtiques o dinàmiques) i a manipulació manual de càrregues, elements habituals en els llocs de treball.

A més, factors organitzatius, psicosocials i individuals poden contribuir al seu desenvolupament.

Per això, és imprescindible prendre mesures per augmentar la sensibilització sobre com evitar i/o minimitzar l'impacte dels trastorns musculoesquelètics.