La importància d'uns bons hàbits de treball

Publicat el: 13/08/2020

A més d'un bon disseny ergonòmic del lloc de treball, un altre factor que cal tenir en compte és l'actitud, el comportament o els bons hàbits del treballador durant la realització de les tasques. Aspectes com mantenir la postura correcta, fer exercicis d'escalfament o estirament, seguir tècniques per a la manipulació de càrregues i la mobilització de persones o pautes de com seure davant l'ordinador són clau per evitar l'aparició de trastorns musculoesquelètics.