Què ens està passant?
Ens estem adaptant a una situació excepcional i temporal

Publicat el: 16/03/2020

En una situació d'amenaça i d'aïllament, sentir desconcert, por, tristesa i fins i tot ràbia és normal. És una resposta natural de defensa que activa el nostre organisme que ens ajuda a respectar les mesures de protecció i a ser cauts. Totes aquestes emocions, normals, poden ser ineficaços quan es viuen de manera molt intensa o recurrent i no ajuden a afrontar la situació, ja que el nostre cos es desordena i genera un malestar emocional que no és adaptatiu.

En situacions de crisi o emergència el canvi que es produeix, més o menys important, altera els nostres hàbits i rutines. Això genera desorientació en el nostre cervell, a la vegada que necessitat de recuperar l'estabilitat i rutina com més aviat millor.


Podem ajudar-li organitzant petites activitats diàries en espera de recuperar la normalitat. Això li permetrà aferrar-se al conegut, assegurança i predictible novament.

Si enfoquem la situació amb flexibilitat i tenint present que estem adaptant-nos, sense exigir ni exigir-nos en excés (fins i tot utilitzant de vegades el sentit de l'humor), podrem passar d'una reacció de defensa a un estat de cooperació que enforteix l'autocontrol. 

Per a això hem de generar bones rutines d'autoatenció i cuidar les nostres relacions socials ja que són les nostres pròpies fortaleses.