Programa de gestió de la sinistralitat

Publicat el: 08/01/2016

Els programes de gestió de la sinistralitat donen resposta a les empreses amb una incidència en aquesta problemàtica que no respon a un patró que permeti l'aplicació de programes més estandarditzats.

En aquests casos, l'empresa s'enfronta a una sinistralitat que està generada per diverses causes que es potencien entre elles. Per aquesta raó, és difícil trobar solucions eficaces. Només amb una anàlisi per part de persones expertes es poden implantar solucions que tinguin un impacte real. En aquests casos posem en marxa un Pla Estratègic de reducció de la sinistralitat a l'empresa. 

Un pla d'acció àgil, coherent i professional

Programa gestió de la sinistralitat

Els plans d'acció s'estructuren en diferents fases per maximitzar-ne l'eficàcia i el retorn. Aquests plans tenen una durada mínima de 12 mesos:

 1. Anàlisi prèvia de la sinistralitat
  El nostre personal tècnic de prevenció elabora un informe de sinistralitat en què analitza el volum i tipus d'accidents i malalties professionals.

 2. Visita a l'empresa
  Es concerta una reunió amb la persona interlocutora de l'empresa per explicar-li el diagnòstic inicial i la proposta de col·laboració per a la reducció de la sinistralitat.

 3. Diagnòstic de punts crítics i elaboració del programa d'acció
  La nostra persona tècnica de prevenció analitza amb deteniment els motius i factors que influeixen en la sinistralitat, elabora un diagnòstic i proposa un pla d'acció que cobreix un període d'entre 12 i 24 mesos.

  Totes les activitats establertes a la Llei de prevenció de riscos laborals com a responsabilitat empresarial, les desenvolupa l'empresa a través de la modalitat organitzativa de prevenció de riscos laborals que aquesta hagi adoptat.

 4. Posada en marxa del programa
  Desenvolupament d'accions i seguiment en reunions periòdiques.

 5. Assessorament permanent
  El nostre personal tècnic de prevenció assessora en qualsevol moment a les persones responsables de l'empresa sobre qualsevol aspecte del pla i d'evolució de la sinistralitat.