Programes de reducció de la sinistralitat

Publicat el: 14/12/2015

Els nostres programes estan orientats a la reducció del número d'accidents i malalties professionals, i dirigits a empreses que compleixin els criteris de Planificació de l'Activitat Preventiva (PAP) o presentin un índex de sinistralitat superior a l'habitual.

Els programes reducció de la sinistralitat donen resposta a un problema per a l'empresa que afecta directament a la seva productivitat i rendibilitat.

Programes eficaços per a tot tipus d'empresa

El programa està compost per un pla d'accions que té com a objectiu reduir la sinistralitat de l'empresa en un termini de temps determinat. Està basat en una metodologia mateixa que garanteix la reducció dels accidents, interferint mínimament en el dia a dia de l'empresa.

La implantació dels programes es fa mitjançant una metodologia plenament contrastada que permet la seva adaptació a empreses de diverses dimensions i diferents necessitats en matèria de prevenció de riscos laborals.


Es treballa conjuntament amb l'empresa

  • Planifiquem reunions de seguiment i coordinació.
  • S'estableixen conjuntament amb l'empresa controls de l'eficàcia de les mesures aportades i es planifiquen reunions en què s'analitza el desenvolupament del pla i es discuteixen millores o canvis.
  • Se seleccionen els responsables del programa.

Beneficis

  • Reducció de la sinistralitat i dels costos associats
  • Increment dels recursos per a la producció
  • Increment de la competitivitat
  • Millora de les condicions de treball i del clima laboral

Programes