Quins beneficis té la mobilitat intel·ligent i sostenible?

Publicat el: 12/09/2016

Sent conscients que el benefici més rellevant és la reducció de la sinistralitat, també cal tenir en compte els beneficis econòmics per al treballador i per a la mateixa empresa, l'estalvi energètic, així com la disminució de les emissions de CO2.

Un estudi belga encarregat pel Govern regional de Brussel·les fa uns anys va concloure que el ciutadà de Brussel·les mitjà que substitueix el seu cotxe per una bici pot estalviar 2.853 euros a l'any. Aquestes conclusions inclouen costos com els de manteniment, els impostos i el combustible però exclouen el preu d'adquisició del vehicle. Això, sense comptar les pèrdues de temps que suposen les congestions de trànsit (els belgues van perdre 51 hores anuals en embussos el 2014 i els conductors londinencs, fins a 96 hores). 

A més del cost particular de cada usuari caldria calcular els costos per a l'empresa, com l'habilitació d'un espai per a aparcament, el condicionament dels accessos i el manteniment de tot això. 

Finalment estan els “costos socials”, és a dir el cost energètic i les emissions de CO2 que impliquen l'ús dels vehicles que circulen per motiu de treball, tant en els desplaçaments dels treballadors com en el dels vehicles d'empresa.

En realitat és complex calcular amb precisió tot això perquè implica incloure moltes variables que depenen del tipus de vehicle, de les vies de comunicació, del clima, etc. Però es poden fer aproximacions per tenir-ne una idea.

Vol calcular aproximadament els costos que es poden derivar de l'ús de vehicles particulars per motiu de treball?

2. Cost per a l'empresa

Partint de les diferents variables de despesa que un vehicle implica es podrà fer un càlcul estimat del cost global. Aquests són els conceptes bàsics, encara que se'n podrien afegir més:

Despesa de combustible per ús del vehicle per al treball

 km
 km
 L/100 Km
 €/L
 L

Assegurança del vehicle (part proporcional en funció de km per treball)

 €

Revisions manteniment (part proporcional en funció de km per treball)

 €

Altres despeses del vehicle

 €
 €
 €
Publicat el: 13/09/2016

2. Cost per a l'empresa

ConcepteUnitatTotal cost (€)
Amortització dels terrenys dedicats a aparcament i vies d'accés per a vehicles
Amortització anual d'instal·lacions per a aquestes zones
Manteniment de tot això
Total (€):  

3. Consum energètic (kWh anuals) i emissions de CO2

 l/100 km
 Km/any
 kWh/km
 kWh
 Kg CO2/lit
 Kg CO2/any
Calcula