Zer onura dauka mugikortasun azkar eta jasangarriak?

-an argitaratutakoa: 2016/09/12

Onura garrantzitsua ezbehar-tasaren murriztapena, den kontzienteak izanez langilearentzat onura ekonomikoak ere kontuan izan behar da eta enpresa beretzat, aurrezte energetikoa eta halaber murrizketa jaulkipenen de CO2.

Belgikako ikerketa bat Bruselako eskualdeko gobernuak arduradunak urte batzuk egiten ditu amaitu zuen Bruselako herritarra bizikleta batek bere autoa ordezkatzen duen erdia 2.853 euro urtera. aurreztu ahal ditu Ondorio hauek kostuak barne hartzen dituzte mantentzea bezala, zergak eta erregaia baina ibilgailuaren erosketaren prezioa kanpoan uzten dute. Hori, zirkulazioaren kongestioak pentsatzen dituzten denboraren galerak kontatu gabe (Belgikakoek 2014an butxaduretan urteko 51 ordu eta 96 ordutaraino Londreseko gidariak galdu zituzten). 

Erabiltzaile bakoitzaren kostu partikularraz gain egongo litzateke enpresarentzat kostuak kalkulatu, espazio baten prestaketa bezala aparkalekurako, egokitzapena denetik sarbide eta mantentzearen hau. 

Azkenik “kostu sozialak”daude, hau da kostu energetikoa eta jaulkipenak de CO2 ibilgailuen erabilera dakartena zirkulatzen dutena lana dela eta, bai langileen joan-etorrietan bezala enpresaren ibilgailuetan.

Egia esan guztia zehaztasunarekin kalkulatu konplexua da hau dakar barne hartu bideen ibilgailu motaren menpe diren aldagai asko klimaren komunikazioaren, eta abar Baina denetik ideia bat izateko hurbiltzeak egin ahal dira hau.

Ibilgailu partikularren erabileraren ondorioztatu ahal diren gutxi gorabehera kostuak kalkulatu nahi du lana dela eta?

2. Enpresarentzako kostua

Abiatuz gastuaren aldagai desberdinen ibilgailu batek dakar kostu orokorraren gutxi gorabeherako kalkulu bat. egin ahal izango da Hauek oinarrizko kontzeptuak dira nahiz eta gehiago gehitu ahal izangoen:

Ibilgailuaren erabilerak erregaiaren gastua lanerako

 Km
 Km
 L/100Km
 €/L
 L

Ibilgailuaren segurua (Kmaren arabera zati proportzionala lanak)

 €

Mantentzearen berrikusketak (Kmaren arabera zati proportzionala lanak)

 €

Ibilgailuaren beste gastu batzuk

 €
 €
 €
-an argitaratutakoa: 2016/09/13

2. Enpresarentzako kostua

KontzeptuaUnitateaGuztizko kostua (€a)
Aparkaleku eta sarbideetara lur emanen amortizazioa ibilgailuetarako
Toki horietarako instalazioen urteko amortizazioa
Mantentzea denetik hau
Guztizkoa (€a):  

3. Kontsumo energetikoa (urteko Kwh) eta CO2aren jaulkipenak

 l/100km
 Km/urtea
 Kwh/Km
 Kwh
 Kg CO2/lit
 Kg CO2/urtea
Kalkulatu