Formació en PRL
Com a persona empresària ets responsable d'oferir la formació obligatòria a totes les persones treballadores de la teva empresa en matèria de PRL

Temes: Prevenció de riscos laborals | Etiquetes: Manual, Emergència, Formació, Informe, Mesura preventiva, Normativa, Prevenció, Primers auxilis, Protecció, Riscos
Formació en PRL

La formació en PRL és preventiva i ha de fer-se en el moment de la contractació i totes les vegades que sigui necessari.

La formació s'ha d'impartir en el moment de la contractació i quan hi hagi canvis que puguin afectar el lloc de treball de la persona, ja que el seu objectiu és preventiu i s'ha d'oferir per controlar els riscos. Els programes formatius han d'incloure els aspectes generals de normes, procediments, riscos, mesures preventives i mesures d'actuació en situacions d'emergència, així com els aspectes concrets que afecten a cada lloc de treball. Si la formació no és assumida de manera interna per la persona treballadora amb la formació necessària, s'ha de comptar amb un servei de prevenció aliè.