Prestakuntza PRLen
Enpresaburu bezala derrigorrezko prestakuntza eskaintzeko arduraduna da zure enpresaren langile guztiei PRLen arloan

Gaiak: Lan-arriskuen prebentzioa | Etiketak: Eskuliburua, Larrialdia, Prestakuntza, Txosten, Aurreneurria, Araudia, Prebentzioa, Lehen laguntzak, Babesa, Arriskuak
Prestakuntza PRLen

Prestakuntza PRLen prebentziozkoa da eta egin behar du kontratazioko unean eta aldizak behar izan.

Prestakuntzak kontratazioko unean eman behar du eta aldaketak egon dadinean enplegatuaren lanpostura, ba bere xedeak eragina izan ahal dutena prebentziozkoa da eta arriskuak kontrolatzeko eman behar da. Programa hezitzaileek behar dute barne hartu arauen alderdi orokorrak,, prozedurak, arriskuak, aurreneurriak eta neurriak egoeretan jokaeraren larrialdiaren eta halaber lanpostu bakoitzari eragina duten alderdi zehatzak. Si prestakuntza ez hartua da barneko eraren langile batek beharrezko prestakuntzarekin, besteren prebentzio-zerbitzu bat izan behar da.