Prestakuntza PRLen
Enpresaburu pertsona bezala derrigorrezko prestakuntza eskaintzeko arduraduna zara pertsona guztiei PRLen arloan zure enpresaren langileak

Gaiak: Lan-arriskuen prebentzioa | Etiketak: Eskuliburua, Larrialdia, Prestakuntza, Txosten, Aurreneurria, Araudia, Prebentzioa, Lehen laguntzak, Babesa, Arriskuak
Prestakuntza PRLen

Prestakuntza PRLen prebentziozkoa da eta egin behar du kontratazioko unean eta aldizak behar izan.

Prestakuntzak kontratazioko unean eman behar du eta aldaketak egon dadinean pertsonaren lanpostura, ba bere xedeak eragina izan ahal dutena prebentziozkoa da eta arriskuak kontrolatzeko eman behar da. Programa hezitzaileek behar dute barne hartu arauen alderdi orokorrak,, prozedurak, arriskuak, aurreneurriak eta neurriak egoeretan jokaeraren larrialdiaren eta halaber lanpostu bakoitzari eragina duten alderdi zehatzak. Si prestakuntza ez hartua da barneko eraren pertsona langileak beharrezko prestakuntzarekin, besteren prebentzio-zerbitzu bat izan behar da.