Psicosociologia aplicada
La psicosociologia aplicada identifica, analitza, avalua i tracta de prevenir els riscos derivats de la interacció del treballador amb els factors psicosocials del treball.

Temes: Prevenció de riscos laborals | Etiquetes: Coordinació, Avaluació, Model de prevenció, Prevenció, Psicologia, Psicosociologia
Psicosociologia aplicada

Els factors psicosocials del treball estan relacionats amb les condicions de l'organització, el contingut del treball i la realització de la tasca. Poden afectar al benestar o la salut dels teus treballadors i al desenvolupament de les seves tasques.

La càrrega mental, les exigències emocionals, el temps i el contingut del treball, l'acompliment del rol, l'autonomia, així com el suport social i l'estil de comandament són alguns dels factors psicosocials que desenvoluparem en aquest document.