Programa de reinserció laboral

Publicat el: 12/11/2015

Mutua Universal posa a disposició dels treballadors accidentats i de les seves famílies el seu servei de treball social, amb la finalitat d'atendre les diferents necessitats que es poden presentar després de l'accident laboral o la malaltia professional, entre les quals hi ha:

 • Integració laboral i social.
 • Seguretat i protecció, atenció a les necessitats econòmiques bàsiques del nucli familiar (habitatge, alimentació, estudis dels fills…)
 • Autonomia personal i qualitat de vida.

En molts casos, l'accés a un lloc de treball és la millor forma de cobrir aquestes necessitats, per aquest motiu Mutua Universal compta amb un Programa de Reinserció Laboral en el qual s'ofereix assessorament, orientació i acompanyament en la cerca de feina.

Programa de reinserció laboral

Objectiu del programa

Promoure, en la mesura en què la situació ho permeti, la reorientació, la reinserció i la integració sociolaboral.


Destinataris

 • Treballadors que després de patir un accident laboral o una malaltia professional han quedat afectats d'un grau d'incapacitat que els impossibilita tornar a desenvolupar la seva activitat laboral habitual.
 • Treballadors que, després de patir un accident laboral o una malaltia professional, han perdut la feina durant el procés de recuperació i es troben en situació de risc d'exclusió social (persones més grans de 45 anys, famílies monoparentals…).
 • Familiars directes de treballadors en situació d'incapacitat o morts després de patir un accident laboral.

Desenvolupament del programa

El programa s'inicia amb una entrevista individualitzada amb la treballadora social que té com a objectiu conèixer el perfil de l'usuari i les seves principals necessitats.

Una vegada realitzada aquesta primera valoració, s'incorporarà a una d'aquestes opcions del programa:

Desenvolupament programa reinserció laboral

Independentment de l'opció del programa per la qual s'opti, la treballadora social farà l'acompanyament i el seguiment del cas

Tallers per a la millora de l'ocupabilitat:

Aquests tallers seran impartits per l'equip de treball social i tenen com a objectius:

 • Facilitar el canvi d'actitud vers el treball dins el projecte personal de cada participant, per ajudar a detectar i potenciar els recursos personals per a la reinserció laboral. 
 • Proporcionar instruments per a una cerca de treball eficaç i sistemàtic, fomentant el desenvolupament de les habilitats comunicatives dels participants, per millorar les relacions interpersonals i per tant la seva cerca activa de feina.

 

Col·laboració amb entitats especialitzades:

Col·laboració amb entitats sense ànim de lucre especialitzades en la reinserció laboral de persones discapacitades o en risc d'exclusió social.

 

Beques d'estudis orientats a la inserció laboral

Tramitació de sol·licituds d'ajuda social en concepte de beca d'estudis per a aquells casos que es puguin beneficiar d'una formació específica orientada a la reinserció laboral.

 

Comunitat Universal

Tots els participants en el programa podran accedir a la Newsletter que es remet de forma periòdica a través del correu electrònic:

 • Notícies d'interès
 • Formació i treball
 • Ofertes de feina

Tots els currículums dels participants s'incorporen a la nostra base de dades. Des del Servei de Treball Social es fan cerques periòdiques en els principals portals d'ocupació amb l'objectiu d'informar els candidats sobre les ofertes que es puguin adaptar millor al seu perfil.


Si vols més informació, posa't en contacte amb ayudasocial@mutuauniversal.net.

Inscriu-te en el programa de reinserció laboral