Treball social

Publicat el: 11/11/2015

Els accidents i les malalties poden representar una forta agressió a la integritat física i/o psicològica d'una persona i també una interrupció inesperada i brusca de les seves activitats personals, familiars, professionals i socials.

El servei de treball social proporciona informació, orientació, assessorament i suport especialitzat en totes les necessitats sobrevingudes en l'àmbit familiar, social, laboral o econòmic del treballador.

L'equip de treball social de Mutua Universal està integrat en els equips assistencials, amb l'objectiu de:

 1. Garantir l'atenció integral a la salut i l'abordatge dels problemes socials, juntament amb els biomèdics i psicològics.
 2. Aportar alternatives o solucions a les dificultats o problemes socials que sorgeixen després de l'accident o malaltia.
 3. Evitar els possibles desajustos socials i familiars que hi ha com a conseqüència de la pèrdua de salut.

Tenim un programa d'inserció sociolaboral que té com a objectiu promoure, en la mesura que la situació ho permeti, la reincorporació al món laboral dels treballadors que, després de patir un accident de treball o malaltia professional, han quedat afectes d'un grau d'incapacitat que els impossibilita tornar a exercir la seva activitat laboral o han perdut el lloc durant el procés de recuperació i estan en situació de risc d'exclusió social.

Montserrat Fernández, coordinadora de treball social a Mutua Universal

Accident de treball

 • Suport psicosocial a l'accidentat i al seu entorn familiar.
 • Gestió amb pacients hospitalitzats: visites, coordinació, planificació de l'alta hospitalària…
 • Programa de reinserció sociolaboral per a treballadors incapacitats o en situació de risc d'exclusió social.
 • Coordinació amb altres serveis especialitzats (Institut Guttmann, centres sociosanitaris, associacions…)
 • Gestió servei d'ajuda a domicili per a pacients que presenten limitacions per a la realització de totes o algunes activitats bàsiques de la vida diària.
 • Gestió suport psicològic per a familiars de treballadors morts o amb pronòstic greu.
 • Assessorament i tramitació d'ajudes per millorar la qualitat de vida: Adaptació habitatge, adaptació vehicle, material d'ajuda tècnic o material ortoprotètic.
 • Valoració i tramitació d'ajudes econòmiques davant situacions de necessitat en el nucli familiar del treballador accidentat.
 • Valoració i tramitació d'altres ajudes en funció de les necessitats detectades.
 • Informació sobre recursos i prestacions de Mutua Universal (tràmits i gestions).
 • Informació/orientació sobre altres recursos disponibles (públics i privats).

Malaltia comuna

Assessorament i informació:

  • Incapacitat permanent.
  • Pensions no contributives
  • Sol·licitud discapacitat i els seus beneficis
  • Sol·licitud d'ajudes (estatals, autonòmiques i locals)
  • Reinserció laboral: assessorament en la cerca de treball per a persones amb discapacitat i treballadors en risc d'exclusió social.

Conceptes susceptibles d'ajuda social

Conceptes susceptibles d'ajuda social