"

Treball Social Sanitari

Publicat el: 11/11/2015

A Mutua Universal som conscients que un accident laboral o una malaltia professional poden produir canvis en les dinàmiques familiars i l'aparició de necessitats socials i psicosocials.

Per aquest motiu, posem a disposició de la nostra població protegida i les seves famílies un servei de treball social sanitari que, en col·laboració amb la resta de professionals dels nostres equips assistencials, s'encarrega d'atendre les necessitats que puguin sorgir o agreujar-se després d'un accident laboral.

El principal objectiu és oferir una atenció humana, integral i de qualitat. A aquest efecte, el nostre equip de treball social treballa de manera coordinada per:

  • Avaluar, assessorar i informar sobre tots els aspectes socials que poden condicionar la situació de salut.
  • Aportar alternatives o solucions a les dificultats o problemàtiques que neixen arran de l'accident o de la malaltia professional.
  • Evitar possibles desajustos que puguin sorgir en l'entorn familiar com a conseqüència de la pèrdua de salut.
  • Fomentar la reinserció sociolaboral.

Per aconseguir-ho, treballem des de la empatia i el reconeixement de la persona accidentada i el seu entorn, i els acompanyem d'una manera professional i innovadora, però sense perdre la humanitat i la calidesa.


En què podem ajudar-te?

Principals funcions de l'equip de treball social sanitari
  • Suport psicosocial i acompanyament especialitzat durant el procés de recuperació i/o adaptació a la nova situació.
  • Seguiment durant l'hospitalització, en coordinació amb altres serveis de treball social, per garantir la millor atenció i planificar l'alta hospitalària en les millors condicions.
  • Informació i assessorament sobre recursos, procediments i tràmits administratius de la mateixa mútua o d'altres institucions públiques o privades (pagament directe, incapacitat, discapacitat, etc.).
  • Valoració i assessorament en matèria de serveis, ajudes tècniques i adaptacions a la llar per garantir la qualitat de vida de la persona accidentada.
  • Servei de reinserció sociolaboral per a persones que presentin algun tipus d'incapacitat o hagin perdut la seva feina durant el procés de recuperació de les seves lesions.
  • Valoració i tramitació d'aquelles ajudes socials que compleixin els requisits establerts a la normativa vigent a Mutua Universal o derivació a altres recursos públics o privats.

 

Si tens dubtes, pregunta al teu centre assistencial o contacta amb el nostre equip de treball social sanitari ayudasocial@mutuauniversal.net.

Díptic Treball social sanitari