Línia Universal

Publicat el: 18/12/2015

Us proporcionarem atenció mèdica des del primer moment.

Un metge de Línia Universal garantirà l'atenció més adequada de l'accidentat des del primer moment. A més, n'organitzarà l'evacuació d'acord amb la naturalesa de la seva lesió, i l'assessorarà mèdicament sobre què fer durant el trasllat.

I li facilitarem informació del centre d'atenció al qual acudir.

En funció de la proximitat i de la gravetat de l'accident, li comunicarem els centres sanitaris on acudir, i facilitarem els mitjans assistencials i de trasllat més adequats perquè pacient i empresa rebin una resposta ràpida i àgil.

Cobertura mundial, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

Cada treballador de la vostra empresa disposarà de la seva targeta personalitzada amb els telèfons gratuïts per a trucades nacionals o internacionals, on s'oferirà ajuda immediata en cas d'accident o informació general sobre les cobertures que ofereix Mutua Universal.

Un servei ideal per a col·lectius de risc

Línia Universal és molt útil per a treballadors en horari nocturn, que hagin de desplaçar-se fora del centre de treball, comercials i equips de manteniment o que hagin de viatjar a l'estranger.

Línia Universal

Beneficis

  • Seguretat: servei permanent, en qualsevol part del món d'assistència i consulta.
  • Trucada gratuïta. Important en cas de trucades fora del centre de treball, des d'altres empreses, locals públics o domicilis particulars
  • Suport permanent de Mutua Universal en qualsevol situació.
  • Facilitat de contacte, a qualsevol part del món.
  • Un metge especialitzat sempre està en contacte per aportar la millor solució.
  • Cobertura mundial, els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia.
  • Targeta Línia Universal. El Servei Línia Universal es presenta en suport de targetes, que es faciliten per a la seva distribució als treballadors. La Targeta Universal identifica el servei i explica al treballador què fer en cas d'accident
  • Cada treballador té una Targeta Universal, que està personalitzada amb el nom de l'empresa i un número d'identificació personal.
  • L'empresa rep un cartell informatiu per col·locar en els taulers d'anuncis i adhesius per enganxar a telèfons i farmacioles.