Si estic de baixa per contingència comuna o accident laboral i l'empresa no em paga, puc sol·licitar una prestació per part de la mútua?

En cas d'incompliment empresarial, l'entitat gestora o mútua s'ha de fer càrrec de la prestació econòmica i el treballador ha d'aportar la denúncia interposada davant la inspecció de treball o demanda.


Vols tornar a cercar respostes sobre algun tema?