Setmana Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball: Alerta davant de les substàncies perilloses. Balanç de la campanya 2018-2019

Publicat el: 24/10/2019
Alerta davant les substàncies perilloses

Del 21 al 25 d'octubre de 2019 l'Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (UE-OSHA) celebra la Setmana Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball (SST), que serveix per fer el tancament de l'última campanya de Treballs Saludables, dedicada a les substàncies perilloses i que porta per lema: “Alerta davant les substàncies perilloses”, iniciada l'abril de 2018.


L'equip de Prevenció de Mútua Universal, en línia amb els objectius que la campanya “Alerta davant substàncies perilloses” va proposar, aprofitem per promoure accions tan importants com:

  • Sensibilitzar sobre la importància de la gestió de substàncies perilloses en els llocs de treball.
  • Promoure l'avaluació, eliminació i substitució de riscos, aplicant la jerarquia de mesures de prevenció.
  • Sensibilitzar sobre els riscos associats a l'exposició a substàncies cancerígenes a la feina.
  • Identificar grups de treballadors amb necessitats especials i elevats nivells de risc com són dones, emigrants i joves.
  • Fomentar el coneixement dels canvis normatius i del marc legislatiu actual.

Per fer-ho, les principals línies d'actuació han apostat per la informació i sensibilització sobre les substàncies químiques perilloses, i en particular, les cancerígenes, dissenyant i creant nous materials i recursos, que hem posat a l'abast de les nostres empreses associades:


Durant la campanya, a través dels diferents canals de comunicació de Mútua Universal, durant la celebració d'esdeveniments i jornades o bé en l'aplicació de programes per a les nostres empreses associades, s'han anat difonent aquests continguts de manera gradual.

Si vols conèixer més detalladament totes les nostres accions realitzades amb motiu d'aquesta campanya, en la revista Treball Saludable d'aquest mes d'octubre.


Amb aquest balanç i amb la voluntat de mantenir i millorar els objectius de la campanya, hem de donar per conclosa l'actual campanya de Treball Saludable “Alerta davant les substàncies perilloses”. I ja ens estem preparant per a la venidora i recent anunciada campanya europea 2020-2022, dedicada als Trastorns Musculoesquelètics, altre gran repte amb la intenció de la protecció i promoció de la salut dels treballadors protegits!