Nova normativa sobre la protecció contra l'exposició a agents cancerígens

Publicat el: 23/12/2020
PrevenCAREX

En la línia d'informar sobre els avenços i canvis normatius, així com sensibilitzar sobre la Prevenció de l'exposició a cancerígens, s'ha publicat al BOE el Reial decret 1154/2020, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 655/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.

Els principals canvis que aporta aquesta nova normativa són:

  • Inclou els treballs que suposin exposició a la pols respirable de sílice lliure cristal·lina en el seu annex I, establint el seu valor límit d'exposició professional de 0.1mg/m3 fins a 31 de desembre de 2021, quan passarà a 0.05mg/m3.
  • Estableix límits d'exposició professional per a unes altres 11 substàncies cancerígenes.
  • Modifica el valor límit d'exposició professional del pols de fustes dures, que de manera transitòria es redueix a 3 mg/m3, fins al 17 de gener de 2023, quan passarà a 2 mg/m3.

Accedeix al Reial decret complet.


Recorda que tens a la teva disposició, en el nostre espai en el web públic "PrevenCAREX", informació, legislació, materials i recursos sobre la Prevenció de l'exposició a cancerígens. 

Accedeix al nostre espai PrevenCAREX on trobaràs tota la informació relativa a agents cancerígens