Mutua Universal rep el certificat ‘IURISCERT’ de bones pràctiques empresarials

Publicat el: 06/04/2018
Mutua Universal rep el certificat ‘IURISCERT’ de bones pràctiques empresarials
D'izq a dcha: Juan Pascual, secretari del Comitè d'Auditoria de Mútua Universal; José Luís Haurie, membre del Comitè d'Auditoria; Cristina Ródenas, directora d'Auditoria Interna i Gestió de Risc; Miguel de Rodrigo Bores, president del Comitè d'Auditoria; Eva Subirá, directora d'AENOR a Catalunya; Juan Echevarría Puig, president de Mútua Universal; Juan Güell, Director Gerent de Mútua Universal; Jaime Aguirre de Cárcer, membre de la Junta Directiva; David Comellas, cap de Gestió de Riscos i Compliment.

Mútua Universal ha obtingut la certificació del Sistema de Gestió per a la Prevenció de Delictes partint de l'especificació tècnica recollida en el model ‘IURISCERT’ per la certificadora AENOR.

En un acte celebrat a la seu social de Mútua Universal a Barcelona, Eva Subirá, directora d'AENOR a Catalunya, ha fet entrega oficial del certificat al president del Comitè d'Auditoria, Miguel de Rodrigo Bores i al president de Mútua Universal, Juan Echevarría Puig.

Aquest certificat, garanteix que Mútua Universal compleix amb l'especificació tècnica del Sistema de Gestió per a la Prevenció de Delictes en les Organitzacions d'AENOR, un model que té com principal objectiu prevenir la comissió de delictes i reduir el risc penal en les organitzacions, així com afavorir una cultura que fomenti comportaments ètics, d'acord amb el compliment de la Llei en les empreses. D'altra banda, el certificat IURISCERT també dóna resposta al que estableix la Llei Orgànica 1/2015 de reforma del Codi penal que regula la responsabilitat penal de les persones jurídiques i s'ocupa de la forma d'evitar delictes al si de les empreses amb caràcter preventiu.

 

La certificació d'AENOR arriba després d'una intensa auditoria al si de l'Entitat i constitueix un exemple de bones pràctiques empresarials, amb què pretén tant evitar riscos interns, com traslladar als grups d'interès de Mútua (proveïdors, associats, organismes públics, etc.) la necessitat d'adoptar mesures preventives i efectives per evitar conductes il·lícites.

Per a Mútua Universal, l'obtenció d'aquesta certificació acredita la seva tasca de bones pràctiques de govern corporatiu i el seu compromís amb els seus principals valors: integritat, transparència, ètica i responsabilitat.