Mútua Universal participa en la presentació dels Límits d'Exposició Professional 2018

Publicat el: 13/03/2018
Mútua Universal participa en la presentació dels Límits d'Exposició Professional 2018

El passat 27 de febrer, l'Institut Nacional de Seguretat, Salut i Benestar en el Treball va celebrar la Jornada Tècnica “Límits d'Exposició Professional per a agents químics a Espanya 2018 i Guia Tècnica del Reial decret 665/1997 d'Agents Cancerígens i Mutagens”, en la seva seu de Madrid. A l'acte van assistir més de 200 professionals del sector de la prevenció de riscos laborals, així com representants de diverses organitzacions relacionades, entre elles organitzacions empresarials i sindicals.

Com tancament de la jornada, es va organitzar una taula rodona d'interlocutors socials formada per representants de CEOE, CEPYME, CCOO, UGT i la ITSS. En nom de CEPYME va participar Mª Isabel Maya Rubio, professional de l'Àrea de Prevenció de riscos laborals de Muta Universal, qui va explicar als assistents les dificultats de les PIME en l'aplicació de la normativa sobre agents cancerígens i va presentar propostes per resoldre-les.

Per part de CEOE, va participar Laura Merino, responsable de PRL a FEIQUE, qui va presentar un cas pràctic d'adaptació a la normativa de cancerígens en una planta amb exposició a formaldehid.

En representació d'UGT i de CCOO van participar Juan Marqués i Oscar Baiona, respectivament, qui van posar de manifest la importància de l'aplicació de la normativa per a la prevenció dels càncers professionals, així com les accions empreses des dels sindicats majoritaris per difondre la prevenció d'aquest risc.

Finalment, la Inspecció de Treball, representada per Carmen Bonet, va comentar les accions dutes a terme per la Inspecció per millorar el compliment d'aquesta normativa.

La jornada es va centrar així mateix en la presentació del document Límits d'Exposició Professional per a agents químics a Espanya 2018d el document LEP per a 2018 i de l'actualització del “Guia Tècnica del Reial decret 665/1997, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens o mutagens durant el treball. També es van tractar aspectes d'interès com la publicació recent de la nova Directiva 2017/2398 de 12 de desembre de 2017, per la qual es modifica la Directiva 2004/37/CE, sobre agents cancerígens i mutagens.