Mútua Universal celebra la seva Junta General
Mútua Universal aportarà a la Seguretat Social 56,7 milions d'euros, contribuint al sosteniment del sistema

Publicat el: 14/07/2017

Mútua Universal ha celebrat a Barcelona la seva Junta General Ordinària, durant la qual s'han presentat els resultats de l'Entitat el 2016.

En un entorn de creixement econòmic i recuperació de l'ocupació, les xifres d'afiliació es van incrementar per quart any consecutiu. Les empreses associades es van situar en 160.220, amb un augment del 0,87% respecte a 2015, mentre que els treballadors protegits i adherits van augmentar un 2,73%, fins als 1.346.469.

Segons els comptes aprovades per unanimitat en la Junta General, Mútua Universal va obtenir el 2016 uns ingressos per cotitzacions socials de 916,5 milions d'euros, fet que suposa un increment del 6,45% respecte a 2015. Per part seva, el resultat positiu a distribuir va ascendir a 52,91 milions d'euros i després de dotar les seves reserves, la mútua aportarà aquest mes de juliol 56,7 milions d'euros als fons de la Seguretat Social, contribuint al sosteniment del sistema.

L'increment de treballadors protegits ha provocat un augment de l'assistència primària en els centres de Mútua Universal, que van registrar 1.146.567 visites i 3.665 casos d'hospitalització. La inversió en millores de la xarxa assistencial va ascendir a 4,3 milions d'euros, entre nous equipaments i actuacions de reforma i manteniment. Destaca l'entrada en funcionament del nou centre de Barcelona-Rosselló, i les millores en les instal·lacions i serveis dels centres de Saragossa, Granada, Macael (Almeria) i Palència.

El president de Mútua Universal, Juan Echevarría, ha destacat que “existeix una preocupació creixent en l'àmbit mutualístico pel cost de l'absentisme”. En la seva intervenció ha recordat que el 2016 es van registrar a Espanya 4.579.743 processos per Incapacitat Temporal per Contingències Comunes (ITCC), un 16,4% més que el 2015. El cost total de l'absentisme per ITCC va ser de 75.875 milions d'euros, amb un augment del 23,62% respecte a 2015. “Aquesta situació, a més d'afectar a múltiples aspectes de l'economia i fins i tot de la cultura social, constitueix una greu amenaça per al funcionament i resultat de la Seguretat Social ” ha assenyalat.

Per fer front a aquest impacte i d'acord amb les competències reconegudes en la normativa vigent, Mútua Universal fa una gestió integral de l'absentisme basada en els valors del model assistencial de l'Entitat: seguiment personalitzat i transversal dels processos de baixa, tecnologies innovadores en diagnòstic i tractament (sistema de telemedicina Clínica En línia) o eines específiques en la Zona Privada per a clients, completament renovada el 2016 en el marc del projecte de llançament d'una nova pàgina web. 

Mútua Universal també ha contribuït activament a la reducció de la sinistralitat en les seves empreses associades mitjançant el suport i assessorament en el desenvolupament de programes de prevenció. Durant l'exercici s'han fet més de 7.600 informes de sinistralitat i prop de 2000 assessoraments tècnics en prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, s'ha aconseguit reduir un 10% l'índex de sinistralitat en les companyies amb indicadors més elevats.

Així mateix, Juan Echevarría ha destacat la figura laboral de l'autònom “De qui, empresari de si mateix, mereix ser reconegut, institucionalitzat i protegit. La figura de l'autònom no és residual, ni passatgera i per la seva pròpia naturalesa sol ser exemplar. Aporta en el terreny econòmic, suavitza les tensions socials pròpies de la desocupació, utilitza responsablement dels seus drets laborals i evita infinitat de sentiments de fracàs personal.”


Nou model de gestió de les ajudes socials

El 2016 també van augmentar les ajudes socials concedides per l'Entitat a treballadors i famílies en situació de risc després de patir un accident laboral o patir una malaltia professional. Es van concedir un total de 5.690 ajudes, amb una quantia superior als 2 milions d'euros, un 3,95% més que el 2015.

En aquest exercici, Mútua Universal ha iniciat el desenvolupament d'un nou model de gestió de la Reserva d'Assistència Social, ampliant el catàleg d'ajudes socials amb quatre noves prestacions especials:

  • Ajuda especial a treballadors autònoms per evitar el cessament del negoci
  • Ajuda per situació de pobresa energètica.
  • Formació del cuidador principal en situacions de dependència.
  • Ampliació de les beques d'estudi per a fills de treballadors en situació d'incapacitat temporal prolongada.

Accedeix a les dades més rellevants