Les principals mesures de la nova Llei d'autònoms

Publicat el: 29/06/2017
Aquestes són les principals mesures de la nova Llei d'Autònoms

El Congrés ha aprovat definitivament el text de la normativa que regularà el treball autònom incloent una sèrie de mesures molt esperades pel col·lectiu.

Segons la Federació Nacional de Treballadors Autònoms (ATA), “és una Llei que millorarà la protecció social, les condicions per emprendre i reprendre, que eliminarà traves i facilitarà l'activitat. En definitiva, és una llei que dóna veu als autònoms”.

Quins són els principals punts de la llei?

Mesures de foment emprenedoria i reemprendimiento

S'amplia la tarifa plana de 50 euros a un any. A més, es podrà reprendre amb tarifa plana després de dos anys d'haver finalitzat l'activitat (abans calia esperar 5 anys).


Eliminació de traves administratives

 • Els autònoms podran canviar fins a quatre vegades a l'any la seva base de cotització per adequar-la millor als ingressos.
 • Els treballadors per compte propi podran donar-se d'alta i de baixa (fins a 3 vegades) en el RETA, perquè només paguin pels dies que hagin treballat.
 • S'han reduït, i no només per als autònoms, els recàrrecs per retard en els pagaments a la Seguretat Social a la meitat, passant del 20% al 10% en el primer mes.
 • Es tornarà d'ofici l'excés de cotització de les persones en pluriactivitat (sense haver de sol·licitar-ho).
 • S'ha corregit la quota dels autònoms societaris vinculant-la a la pujada del salari mínim interprofessional, de manera que es determini en els pressupostos generals de l'Estat en cada exercici, i després de parlar-ho amb les associacions d'autònoms més importants.

Millora de la protecció social

 • Es permet la compatibilització al 100% del treball per compte propi amb la pensió d'autònom.
 • Les dones que es reincorporin després de la maternitat podran acollir-se a la tarifa plana.
 • S'ha aprovat la exempció del 100% de la quota d'autònoms durant 12 mesos per atenció de menors o dependents, per garantir una millor conciliació laboral i familiar.
 • Es milloren substancialment les condicions dels emprenedors amb discapacitat. A més, es permet la contractació als fills discapacitats dels autònoms.  
 • Si reconeix l'accident in itinere, és a dir, quan tinguin un accident en el camí de casa al treball o viceversa.
 • Els autònoms tindran per fi dret a la formació adaptada a les seves necessitats reals per millorar la seva consolidació empresarial i la seva competitivitat.
 • També es milloren els programes de formació i informació en prevenció de riscos laborals mitjançant una major participació de les organitzacions d'autònoms en els mateixos.

Fiscalitat i seguretat jurídica

 • La llei també té en compte que els autònoms que treballen a casa puguin deduir-se el 20% dels subministraments de aigua, gas, electricitat, telefonia i internet.
 • El pacte assolit té en compte que els autònoms podran deduir-se en l'IRPF fins a 26,67 euros al dia per dietes, una xifra que augmenta fins als 48,08 euros quan estiguin a l'estranger. En qualsevol cas, els pagaments que fa l'autònom hauran de ser en format telemàtic per assegurar que queda un rastre de l'operació.

Organitzacions d'Autònoms

Les organitzacions de treballadors autònoms més representatives seran considerades d'“utilitat pública” i es fixa un termini d'un any la seva entrada en el Consell Econòmic Social, així com per a la constitució del Consell del Treball Autònom.

 

(Font: Federació Nacional de Treballadors Autònoms, ATA)