La UE obre un procés de consulta pública sobre la revisió de la normativa sobre classificació, envasament i etiquetatge de substàncies i barreges químiques (CLP)

Publicat el: 23/09/2021

Agents Químics – Unió europea

Productes químics

Què és i quins objectius té la normativa CLP

La Comissió Europea té previst actualitzar la normativa sobre Classificació, Envasament i Etiquetatge de Substàncies i Barreges Químiques (CLP), a l'efecte de millorar-la.

La Normativa CLP té com a objectiu identificar els perills provocats pels productes químics, com per exemple afectar negativament el medi ambient, basant-se en el coneixement científic.

Els productes químics que puguin ser causa de perills per a la seguretat o la salut humana o per al medi ambient, s'etiqueten i envasen adequadament, abans de posar-los en el mercat. Per mitjà de l'etiquetat i altres fonts d'informació com els Fulls de seguretat, s'informa a l'usuari dels perills, la forma segura d'ús, així com les actuacions en cas d'exposició o accident.

D'altra banda, els centres de toxicologia reben informació sobre la composició i riscos per poder actuar en cas d'exposició dels usuaris.

En resum, l'objectiu de la normativa CLP és protegir a ciutadans, treballadors i medi ambient dels perills generats per substàncies o barreges perilloses., així com facilitar l'intercanvi d'informació respecte als productes químics que circulen dins les fronteres de la UE.

Per què una consulta pública

Amb la finalitat de mantenir la normativa al dia i d'assegurar que respon a les necessitats de tots els interessats, la UE ha obert un procés de consulta pública sobre el CLP. El procés estarà obert fins al 15 de novembre de 2021.

La consulta va dirigida a totes les persones que vulguin participar, ciutadans, consumidors, empreses, treballadors, organitzacions empresarials o sindicals, organitzacions de consumidors, …. Ningú està exclòs.

La consulta consta de dues seccions:

  • La primera secció conté preguntes de tipus general. Tots els respondientes poden contestar-les, sense necessitat de coneixements tècnics
  • La segona secció conté preguntes sobre aspectes més tècnics. Aquesta segona part pot requerir coneixements més profunds sobre la normativa CLP i sobre els productes químics

És molt important que la Comissió Europea conegui les necessitats i opinions de les parts afectades, sigui al nivell que sigui, perquè pugui legislar de la millor forma per protegir els interessos de tots els afectats, la seguretat i la salut humanes i la preservació del medi ambient.

Per aquest motiu, des de Mutua Universal s'ha considerat important difondre aquesta informació entre les empreses associades, per tal de col·laborar en què totes les parts interessades participin en la mateixa, aportant la seva opinió i contribuint així a millorar la legislació que ens afecta a tots.


Per saber més