"

Dia Mundial contra el Càncer

Temes: Mutua Universal Prevenció Responsabilitat Social
Publicat el: 04/02/2023

El Dia Mundial contra el Càncer és una iniciativa de la Unió Internacional contra el Càncer (UICC), que celebrem cada 4 de febrer, amb l'objectiu de sensibilitzar, conscienciar i mobilitzar a la societat per progressar en el control i prevenció d'aquesta greu malaltia.

L'any passat es va iniciar una campanya de tres anys anomenada “Per unes cures més justes”, que pretén impactar sobre la societat en aquest tema. El lema d'aquest any és “Unir les nostres veus i passar a l'acció”.

Mutua Universal contribueix a aquest objectiu sensibilitzant la nostra població protegida.

Coneixedors que almenys un terç de tots els càncers es poden prevenir, promocionem hàbits saludables que redueixin al màxim el risc de desenvolupar aquesta malaltia. Una vida lliure d'exposició a tabac, una dieta saludable, mantenir un pes adequat, protegir-nos adequadament de l'exposició solar i fer exercici amb regularitat, entre altres, són recomanacions generals que fomenta l'Organització Mundial de la Salut.

El càncer que més incidència té i que més mortalitat provoca és el de pulmó, lligat fonamentalment a l'exposició del fum del tabac. Hi ha un altre factor important que cal tenir en compte en aquest tipus de càncer, com és l'exposició a radó. Segons el Ministeri de Sanitat, el 3,8% de les defuncions per càncer de pulmó són atribuïbles a l'exposició a radó.

Nova legislació en l'àmbit laboral

En l'àmbit laboral esmentar dues noves mesures legislatives que suposen un avenç important en la lluita contra el càncer:

  • Nova legislació sobre radó, el desembre passat es va publicar el RD 1029/2022 sobre protecció de la salut contra els riscos derivats de l'exposició a les radiacions ionitzants, entre les quals s'inclou el radó com font natural de radiació. Redueix el nivell d'exposició a l'interior d'edificis, ja siguin habitatges o llocs de treball, a 300 Bq/m3 i estableix l'obligació del Govern d'impulsar i aprovar un Pla Nacional contra el Radó, per protegir la salut de la població i reduir el risc que suposa l'exposició a llarg termini a radó. En els llocs de treball, les empreses ubicades en termes municipals d'actuació prioritària, hauran de mesurar els nivells de radó i adoptar mesures de protecció en cas necessari.
  • A més, també entren en vigor les modificacions del RD 665/1997 sobre la protecció a agents cancerígens i mutagens, reduint el valor límit ambiental per a la pols de fustes dures a 2 mg/m3 diari i limitant la presència en l'àmbit laboral de les emissions de motors dièsel a 0.05 mg/m3.

En la nostra revista Treball Saludable d'aquest mes de gener trobaràs un article sobre la nova legislació sobre el radó i els canvis que implica per protegir-nos d'aquest gas radioactiu tan present en la península ibèrica.

Si no ho has fet ja, encara aquestes a temps d'inscriure't en les Jornades d'Orientació Tècnica que hem programat amb motiu d'aquesta Efemèride:

A Mutua Universal fem accions de sensibilització, difonent informació i generant eines, recursos i materials perquè les nostres empreses associades i persones treballadores autònomes adherides puguin avançar en la protecció de la seva salut.

En els següents enllaços podeu trobar: