Principals fites

Publicat el: 21/09/2015
1900
Primera llei que obliga a les empreses a indemnitzar a les seves persones treballadores en cas d'accident laboral. Neixen les primeres mútues.
1907
Es funda Mútua General d'Assegurances – Ram d'Accidents de Treball, origen de Mutua Universal.
1932
Les assegurances d'accidents de treball passen a ser obligatòries. Són gestionades conjuntament per les mútues i les companyies privades d'assegurances.
1939
Mutua Universal és pionera en la creació d'un departament per a la prevenció d'accidents.
1961
L'assegurança d'accidents de treball inclou la cobertura de malaltia professional.
1967
La Llei de bases de la Seguretat Social obre una nova etapa de les mútues com a entitats col·laboradores de la Seguretat Social.
1972
Mutua Universal crea el Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
1990
La Llei de PGC dóna al sector públic i a les empreses llibertat per concertar el risc d'accident de treball i malaltia professional. Les mútues passen a denominar-se “Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social”.
1993
Mútua General canvia la denominació per Mutua Universal.
1993
Les persones treballadores per compte propi poden concertar opcionalment amb una mútua la prestació econòmica de la incapacitat temporal.
1994
Les mútues assumeixen per llei la prestació econòmica derivada de la incapacitat temporal per contingències comunes.
1996
Mutua Universal inicia el desenvolupament de la història clínica electrònica per a la gestió de l'historial dels pacients.
1998
S'obliga a les persones treballadores autònomes a formalitzar amb una mútua l'opció de prestació econòmica d'incapacitat temporal.
2002
Mutua Universal inaugura el Laboratori d'Ergonomia i Biomecànica, pioner a Espanya i el primer d'una mútua d'Accidents de Treball.
2004
Les mútues amplien les seves competències per cobrir les contingències d'accident de treball i malaltia professional de les persones autònomes.
2006
Reconeixement a la tasca preventiva de Mutua Universal en el centenari de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
2011
Mutua Universal posa en funcionament la Clínica Online.
2011
Les mútues assumeixen la gestió de la cobertura per Cessament d'activitat de persona treballadores autònomes.
2015
Entra en vigor la trucada “Llei de Mútues”, amb l’objecte de modernitzar la seva gestió i funcionament. Passen a denominar-se “mútues col·laboradores amb la Seguretat Social”.
2017
Llançament de la Clínica Online Empresa.
2019
Incorporació de la Biomecànica a la Clínica Online.
2021
Gestió de les prestacions extraordinàries per a persones treballadores autònomes afectades per COVID-19.
2022
Clínica Online en mobilitat.