Com prevenir el càncer de pell

Temes: Salut | Tipus: Article
Publicat el: 26/04/2018

Veure el contingut complet en Infermera Virtual

El càncer pot tenir una gran varietat de manifestacions, és a dir, la persona pot presentar diferents signes i símptomes. Les manifestacions del càncer en les fases més inicials sovint són inespecífiques i estan presents en altres malalties benignes. Per tant, és important recordar que tenir-les no significa necessàriament tenir un càncer. Hi ha casos de càncers sense cap manifestació, per exemple, quan el tumor és molt petit. Per això són molt útils les campanyes de detecció precoç del càncer.


Factors de risc
No modificables

  • Color de pell: el càncer de pell és més comú en persones de pell, ulls i cabells clars.
  • Tenir moltes pigues comunes: més de 50 pigues.
  • Genètica: el fet de tenir antecedents familiars de melanoma (un tipus de càncer de pell) incrementa el risc de desenvolupar un càncer de pell.

  • Cremades solars en la infància: les cremades solars que es produeixen quan s'és petit augmenten el risc de càncer de pell anys més tard.
  • L'exposició excessiva al sol, tant si produeix cremades o com si no: les persones que treballen a l'exterior presenten més incidència. Són especialment susceptibles les persones de raça blanca, pèl-roges o rosses i amb ulls clars.
  • Sobreexposició llums o cabines broncejadores.

Com es manifesta

Manifestacions del sistema de teixits, pell i mucoses

  • Enduriment en la mama o en alguna altra part del cos. Alguns càncers poden ser palpats a través de la pell. Un enduriment en la pell pot ser un senyal de càncer. La majoria dels bonys o nòduls solen ser manifestacions benignes, però en tots els casos s'ha de descartar l'existència d'una lesió maligna.
  • Canvi en una berruga o lunar (color, mida, forma o definició de les vores).