Com prevenir el càncer de pell

Temes: Salut | Tipus: Article
Publicat el: 26/04/2018

Veure el contingut complet en Infermera Virtual

El càncer pot tenir una gran varietat de manifestacions, és a dir, la persona pot presentar diferents signes i símptomes. Les manifestacions del càncer en les fases més inicials sovint són inespecífiques i estan presents en altres malalties benignes; per tant, és important recordar que tenir-les no significa necessàriament tenir un càncer. Hi ha casos de càncers sense cap manifestació, per exemple quan el tumor és molt petit; per això són molt útils les campanyes de detecció precoç del càncer.


Factors de risc
No modificables

  • Color de pell: El càncer de pell és més comú en persones de pell, ulls i cabells clars.
  • Tenir moltes pigues comunes: més de 50 pigues.
  • Genètica: El fet de tenir antecedents familiars de melanoma (un tipus de càncer de pell) incrementa el risc de desenvolupar càncer de pell.

  • Cremades solars en la infància: Les cremades solars que es produeixen quan s'és petit augmenten el risc de càncer de pell anys més tard.
  • L'exposició excessiva al sol, tant si produeix cremades o com si no: Les persones que treballen a l'exterior presenten més incidència. Són especialment susceptibles les persones de raça blanca, pèl-roges o rosses i amb ulls clars.
  • Sobreexposició llums o cabines broncejadores.

Com es manifesta

Manifestacions del sistema de teixits, pell i mucoses

  • Enduriment en la mama o en alguna altra part del cos. Alguns càncers poden ser palpats a través de la pell. Un enduriment en la pell pot ser un senyal de càncer. La majoria dels bonys o nòduls solen ser manifestacions benignes, però en tots els casos s'ha de descartar l'existència d'una lesió maligna.
  • Canvi en una berruga o lunar (color, mida, forma o definició de les vores).