Hàbits tòxics

Publicat el: 12/12/2014

Parlar d'una addicció és parlar d'una malaltia. Mèdicament les addiccions són malalties cròniques sistèmiques i estan catalogades pel Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals DSM-IV, de l'American Psychiatric. Hi ha una sèrie de símptomes característics en les addiccions:

 • Deteriorament progressiu de la qualitat de vida, conseqüència de la conducta addictiva.
 • Pèrdua de control, conducta compulsiva per poder dur a terme la pràctica addictiva.
 • Autoengany que impedeix percebre el deteriorament personal.
 • Seguir amb l'addicció malgrat el dany personal i a familiars.

Es poden originar addiccions tant a substàncies psicotròpiques (drogoaddicció), com ara alcohol, nicotina i drogues, com a activitats, feina, exercici físic, joc, menjar, sexe, etc. Estem parlant de conductes compulsives és la que no es pot deixar de fer la practica addictiva, excessos que en les substàncies psicotròpiques són clars els seus efectes i en les activitats a la llarga acaben igualment deteriorant la salut tant física com psíquica de l'addicte.

Les addiccions tenen un origen multifactorial, entre els quals intervenen factors biològics, genètics, psicològics i socials. Es discuteix que hi pugui haver una predisposició genètica, però sí que s'han demostrat canvis neuroquímics en les persones addictes.

1. Drogues

Substàncies el consum de les quals actua directament sobre el sistema nerviós central, estimulant-lo o deprimint-lo, que poden crear dependència i provoquen trastorns del judici, comportament i consciència.

La drogoaddicció és una malaltia crònica i progressiva, que provoca modificacions del comportament que sempre comprenen l'impuls irreprimible de prendre la droga de manera contínua, a fi d'experimentar els seus efectes psíquics i evitar els efectes produïts per la seva privació, síndrome d'abstinència.

Podem parlar de drogues socials i drogues il·legals. Les drogues socials són el tabac i l'alcohol.


2. Alcohol

Begudes que contenen alcohol etílic, substància química que produeix un efecte depressiu sobre el cervell i amb el temps arriba a crear dependència en les persones. L'alcohol s'obté de la fermentació de fruites i plantes, o de la seva destil·lació.

El consum d'alcohol, de manera no controlada, és el causant d'alteracions físiques i psíquiques:

 • Físiques: Miopaties, polineuropaties, neuritis, psicosis, gastritis, càncer gàstric, hipertensió, arteriosclerosi, cardiopaties, cirrosi, pancreatitis, impotència, atròfia testicular, etc.
 • Psíquiques: Irritabilitat, tristesa, culpabilitat, paranoia, disgregació familiar, descens del rendiment, pèrdua d'interès, etc.

En la taula següent es relaciona les begudes alcohòliques més freqüents, amb les seves equivalències en unitat de beguda (UB) i grams d'alcohol i graduació. 

 Beguda  UB  Gr/L  Graus
 Canya cervesa / got sidra  1  10 4 - 8º  
 Copa de vi / copa de cava  1  10 11 - 12º
 Copa de conyac / copa de Brandi  2  20 40º
 Copa whisky / Copa vodka  2  20 40 - 45º
 Copa vermut / copa Jerez  1  10 17 - 20º


Amb aquesta taula es pot calcular quin és el consum diari d'alcohol, i prendre les mesures pertinents perquè aquest consum sigui inferior a 30 gr/dia en l'home i a 20 gr/dia per a la dona.


3. Tabac

La nicotina és la substància addictiva del tabac, actua directament sobre el cervell alliberant substàncies que es relacionen amb el plaer. En desaparèixer el seu efecte, el cervell en demana més per tornar a sentir aquella sensació agradable.

En el fum dels cigarrets s'han descrit més de 4.000 substàncies tòxiques, amb característiques antigèniques, farmacològicament actives, carcinògenes, citotòxiques i mutagèniques.

El tabac està directament relacionat amb càncer de pulmó, bufeta i laringe, malalties pulmonars i infart de miocardi.

Un fumador d'un paquet diari fa més de 70.000 inhalacions a l'any.

 


4. Drogues il·legals

Substàncies químiques, altament actives i amb conseqüències sobre l'organisme. Les més freqüents són el cànnabis, heroïna, cocaïna, mòrfics, amfetamines i drogues de disseny.

Classificació segons els seus efectes sobre el sistema nerviós central.

 
 Estimulants  Depressores  Al·lucinògenes
 Amfetamines  Morfina  Haixix, marihuana
 Cocaïna  Heroïna  Dissolvents
   Barbitúrics  Èxtasi, LSD
   Pols d'àngel  Peiot, fongs


Hi ha diversos símptomes de l'abús de drogues que poden ser reconeguts com a senyals de perill. Hem d'aclarir, tanmateix, que la presència d'un o més d'un d'ells no sempre indica problemes amb les drogues, pot revelar altres causes ja que no és fàcil a primera vista reconèixer que una persona està sota els efectes d'una droga perquè es pot confondre amb altres estats emocionals.

 • Canvis sobtats de la personalitat, excessos de mal humor sense explicació.
 • Baix rendiment laboral.
 • Augment d'infraccions de trànsit.
 • Augment de conflictes en la família i la feina.
 • Incapacitat per complir responsabilitats.
 • Distraccions excessives.
 • Insomni, somnolència.
 • Tremolors.
 • Excessiva calma i lentitud.
 • Falta d'expressivitat.
 • Crisi de rialles sense motiu.
 • Crisi de por o temor exagerat.