Com prevenir la grip estacional

Publicat el: 03/10/2018

La grip és una malaltia respiratòria infecciosa aguda produïda pel virus de la grip. Una de les característiques més importants d'aquesta malaltia és la seva elevada capacitat de transmissió d'una persona a una altra.

La grip es presenta generalment durant els mesos d'hivern (del novembre al març) i en forma d'epidèmia.

Els virus gripals tenen una gran capacitat per experimentar variacions, la qual cosa implica que cada temporada apareguin nous virus gripals per als quals l'ésser humà no té protecció. Per aquest motiu, la vacuna s'ha d'actualitzar cada any.

Quins símptomes produeix?

Es caracteritza per l'aparició dels símptomes següents: inici brusc amb calfreds i febre acompanyats de mal de cap, dolors musculars i articulars generalitzats, cansament, malestar general, congestió nasal, mal de coll i tos seca.

És una malaltia greu?

La major part de les persones que pateixen la grip es recupera en menys d'una setmana sense necessitat de tractament o atenció hospitalària. Tanmateix, a vegades, la grip pot complicar-se i produir bronquitis o pneumònia bacteriana com a complicacions més freqüents.


Com es transmet?

La transmissió es produeix d'una persona malalta a una sana, fonamentalment per via aèria a través de les gotetes que s'eliminen en parlar, tossir o esternudar. També pot transmetre's per contacte directe, és a dir, en tocar superfícies contaminades pel virus, com ara la mà d'un malalt, i posteriorment posar-se la mà a la boca o al nas.

Les persones malaltes són capaces de transmetre la grip des d'un dia abans que comencin els símptomes fins a aproximadament de 3 a 7 dies després que hagin començat.

Es pot prevenir la grip?

L'única mesura eficaç per prevenir la grip és la vacunació. La vacuna protegeix de la grip que circula aquell any. No protegeix d'altres malalties víriques com el refredat comú (catarro), etc.


Per què has de vacunar-te?

La grip és una malaltia infecciosa aguda altament contagiosa. Es transmet fàcilment en tossir i esternudar o mitjançant les secrecions nasals.

Qualsevol persona pot tenir grip i generalment es recupera en una setmana sense necessitat de tractament o atenció hospitalària. Tanmateix, a vegades, la grip pot complicar-se.

Aquestes complicacions poden ser especialment greus en persones d'alt risc com les de més edat o persones que tenen una malaltia crònica com ara diabetis, afeccions cardíaques i malalties respiratòries, patologies que poden patir una descompensació, o bé una reagudització de la seva patologia base.