Prevenció de virus hivernals a l'empresa

Publicat el: 28/01/2020

Les mesures que les empreses han d'aplicar per prevenir la propagació de la COVID-19 són també efectives per prevenir els virus hivernals.

Promoció de la vacunació de la grip

La vacunació és la mesura més eficaç contra la grip. Malgrat els falsos mites, segueix essent una mesura que l'administració sanitària s'encarrega d'actualitzar i promoure anualment.

És recomanable per a treballadors i treballadores, especialment per a aquelles empreses amb una activitat amb major exposició com les sanitàries, l'educació o aquelles amb tracte habitual amb públic, contacte amb animals, etc.

L'empresa, mitjançant el seu servei de prevenció, ha de promoure la vacunació a través de campanyes de sensibilització. 

Segons recomana el Ministeri de Sanitat, “en el context de la pandèmia de COVID-19, és encara més important augmentar les cobertures de vacunació davant la grip en les persones en què la vacunació està recomanada.”

Quins treballadors s'han de vacunar

Coneix qui ha de vacunar-se contra la grip segons indicacions del Ministeri de Sanitat

Prevenció del contagi per contacte

Les mans juguen un paper molt important com a vehicle transmissor de microorganismes. Segons alguns estudis fins a un 80% dels gèrmens són transmesos per les mans.

Les persones infectades pel virus de la grip poden encomanar a altres persones un dia abans que es presentin els símptomes i fins a 5 o 7 dies després d'emmalaltir. Això significa que podem transmetre la grip abans de saber que estem malalts.

Els virus tenen una gran capacitat per sobreviure en medis externs a les persones. El virus de la grip sobreviu entre 8 i 12 hores en roba o mocadors de paper i entre 24 i 48 hores en superfícies com manetes o picaportes de portes o un telèfon. Mentre que els rotavirus, virus causants de gastroenteritis, poden arribar a durar fins a 60 dies en superfícies inertes.

  • En temporada gripal s'han de promoure mesures que minimitzin el contacte proper i prolongat entre els empleats: fer reunions telemàtiques o de menys durada, ús de les noves tecnologies en els grups de treball, evitar salutacions personals o pròximes, etc.
  • Planificar i garantir una neteja freqüent de les superfícies i dels objectes d'ús freqüent per part del personal, com botoneres d'ascensors, portes, superfícies de taulells o taules de treball. La freqüència s'ha d'incrementar en temporades gripals. En aquells centres de treball com col·legis, jardins d'infants o sanitaris aquesta mesura ha de ser prioritària.
  • Promocionar la rentada de mans. És una pràctica que hem de fer sovint i de manera adequada per evitar contaminar tot allò que toquem. Les enquestes i els estudis mostren que ens rentem poc les mans i ho fem malament, hem d'augmentar la freqüència de la rentada i fer-ho de manera adequada. En els centres de treball és un entorn propici per a la sensibilització i promoció de la correcta rentada de mans.
  • Disposar i oferir a les persones treballadores els mitjans materials adequats per a la rentada de mans com tovalloles de paper, sabó de mans, papereres, etc.

Prevenció de la via aèria

L'aire és la principal via de propagació dels virus. Amb un esternut els virus poden assolir gairebé 2 metres i encomanar a companys i companyes i superfícies de l'entorn com teclats, taules, telèfons, etc. 

  • Garantir la renovació i ventilació de l'aire en els espais de treball. Els sistemes de climatització han de proporcionar una humitat i temperatura adequada de l'ambient interior.
  • En temporada gripal s'han de promoure mesures que minimitzin el contacte proper i prolongat entre el personal: fer reunions telemàtiques o de menys durada, ús de les noves tecnologies en els grups de treball, evitar salutacions personals o pròximes, etc.
  • Promoure protocols per a la higiene respiratòria i el maneig de la tos: com esternudar i tossir de forma higiènica.
  • Disposar i oferir a treballadors i treballadores els mitjans materials adequats per al protocol d'higiene respiratòria: sabó, mocadors rebutjables, papereres, etc.