Preguntes i respostes sobre el nou coronavirus (SARS-CoV-2)

Publicat el: 28/01/2020

Què són els coronavirus?

Els coronavirus són una extensa família de virus que normalment afecten els animals. Tanmateix, alguns són virus zoonòtics, cosa que significa que tenen la capacitat de transmetre's dels animals a les persones.


Què produeixen els coronavirus en les persones?

Els coronavirus produeixen quadres clínics que van des del refredat comú fins a malalties més greus, com ocorre amb el coronavirus que va causar la síndrome respiratòria aguda greu (SRAS-CoV) i el coronavirus causant de la síndrome respiratòria d'Orient Mitjà (MERS-CoV).


Els animals transmeten el nou coronavirus SARS-CoV-2 a l'ésser humà?

La font d'infecció està sota investigació. Hi ha la possibilitat que la font inicial pugui ser algun animal, atès que els primers casos es van detectar en persones que treballaven en un mercat on hi havia la presència d'animals.


Quins són els símptomes de la COVID-19?

Amb les dades que es tenen avui dia, els símptomes més comuns són: tos, mal de coll, febre i sensació de falta d'aire.

En els casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, dificultat important per respirar, fallida renal i fins i tot la mort. Els casos més greus, generalment ocorren en persones ancianes o que pateixen alguna altra malaltia.


Com es transmet la infecció?

Per analogia amb altres infeccions causades per virus similars, la transmissió seria a través del contacte amb animals infectats o per contacte directe amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l'esternut d'una persona malalta, amb les mucoses d'una altra persona (nas, boca, ulls).

Sembla poc probable la transmissió per l'aire a distàncies més grans d'un o dos metres.


Quin és el període d'incubació del virus?

Segons les dades preliminars del brot, les autoritats xineses han calculat que el període d'incubació de SARS-CoV-2 és de 2 a 12 dies, amb una mitjana de 7 dies. Per analogia amb altres coronavirus s'estima que aquest període podria ser de fins a 14 dies.


Existeix un tractament per a la Covid-19?

No existeix un tractament específic per al nou coronavirus. Sí que existeixen molts tractaments per al control dels seus símptomes, per la qual cosa l'assistència sanitària en millora el pronòstic.


Què puc fer per protegir-me?

S'aconsella a la població i al personal sanitari seguir les mesures genèriques de protecció individual per reduir el risc general de transmissió d'infeccions respiratòries agudes: 

  • Fer una higiene de mans freqüent (rentada amb aigua i sabó o solucions alcohòliques), especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
  • Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d'afecció respiratòria, com tos o esternuts.
  • Mantenir una distància d'un metre aproximadament amb les persones amb símptomes d'infecció respiratòria aguda.
  • Cobrir-se la boca i el nas amb mocadors rebutjables o amb una tela en tossir o esternudar i rentar-se les mans.
  • Aquestes mesures, a més, protegeixen davant malalties freqüents com la grip.
  • De moment no existeix cap vacuna que pugui protegir les persones.

Què he de fer si he viatjat a Wuhan o la Xina i em trobo malament?

Si durant les dues setmanes posteriors a la tornada d'un viatge a la ciutat de Wuhan presenteu símptomes respiratoris, ho heu de comunicar als serveis sanitaris.


Què és una Emergència de Salut Pública d'Importància Internacional?

El Reglament Sanitari Internacional (2005), o RSI (2005), estableix la figura de l'Emergència de Salut Pública d'Importància Internacional (ESPII), davant esdeveniments extraordinaris que es determini que constitueixen un risc per a la salut pública d'altres Estats a causa de la propagació internacional d'una malaltia, i podrien exigir una resposta internacional coordinada.

Dijous dia 30 de gener es va celebrar la segona reunió del Comitè d'Emergències del RSI (2005) amb relació al brot per nou coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) en la República Popular de la Xina. Com a resultat de les deliberacions, el director general de l'Organització Mundial de la Salut va declarar que aquest brot constitueix una ESPII.

 

Fonts: Organització Mundial de la Salut i Ministeri de Sanitat del Govern d'Espanya.