Como medir?

Publicado o: 07/09/2023

Para coñecer a concentración de radon dentro do teu edificio podes solicitar os detectores a unha empresa especializada e acreditada para a medición de radon en aire segundo a norma NISO/IEC 17025.

Unha vez recíbense os equipos de medición, sitúanse seguindo as instrucións facilitadas, se muestrea durante uns tres meses, evitando a época estival, e retórnanse para a súa análise.

No caso de lugares de traballo, o Consello de Seguridade Nuclear (CSN) publicou unha guía para planificar e levar a cabo as medicións:

Publicado o: 12/09/2023

Tamén se pode solicitar os servizos dunha empresa acreditada para que realice a medición e o informe de avaliación pertinente, especialmente en situacións complicadas de presenza de radon.