Cancerígens i CLP

Publicat el: 01/02/2017

El Reglament CLP regula la classificació, etiquetat i envasament dels productes químics perillosos.

Aquest reglament va modificar el sistema d'etiquetat de productes químics el 2010 per a les substàncies i el 2015 es van afegir també les barreges. 

Mutua Universal ofereix diversos recursos i eines de dono suport a la sensibilització i coneixement del nou etiquetat.

Coneix i aprèn a interpretar la informació de les etiquetes d'una forma diferent amb el nostre videojoc CLPplay.

CLPplay ®

El videojoc CLPplay® és una aplicació interactiva, lúdica i informativa que permet a les peronas usuàries de productes químics a l'entorn laboral conèixer, assimilar i recordar fàcilment el nou reglament d'etiquetat (CLP).

El sistema d'etiquetatge de productes químics es va modificar el 2010 per a les substàncies, i el 2015 es van afegir també les barreges, passant a substituir definitivament les anteriors etiquetes. CLPplay és un complement per facilitar la formació de les treballadores i treballadors sobre el nou sistema.

L'objectiu és ajudar les treballadores i treballadors a memoritzar els nous pictogrames i frases H de les etiquetes dels productes químics, associant-los al seu significat.

Està dirigit a treballadors i treballadores i comandaments de les empreses associades que manipulen productes químics.


Per a més informació o dubte sobre la classificació d'una substància consultar la TIRA (Agència Europea de productes químics):