Campos electromagnètics (CEM)

Publicat el: 25/02/2019

Moltes de les activitats que duem a terme en els nostres llocs de treball generen camps electromagnètics (CEM): ordinadors, mòbils, pastilles... I no només en oficines, també en processos de fabricació, soldadures, investigació, comunicacions, equips mèdics, xarxes elèctriques, etc.

Els riscos per als treballadors poden ser deguts als efectes directes dels CEM en el cos o per a aquests efectes indirectes que es deriven de la presència d'objectes en aquest camp. Els efectes directes poden ser no tèrmics o tèrmics.

En la majoria dels llocs de treball els nivells d'exposició són molt baixos i no donen lloc a riscos per als treballadors. Tanmateix, les exposicions per damunt dels valors límit d'exposició (VLE) poden ocasionar:

  • En el cas dels camps de baixa freqüència: efectes en els teixits nerviosos i els músculs.
  • En el cas dels camps d'alta freqüència: escalfament dels teixits.