"

Prebentziozko Jardueraren plangintza. Aurreneurriak
Enpresaburu zaren aldetik, zure enpresako prebentzio-jarduera planifikatu behar duzu.

Gaiak: Lan-arriskuen prebentzioa | Etiketak: Ebaluazioa, Neurri zentzagarria, Aurreneurria, Araudia, Plangintza, Prebentzioa, Arriskuak
Prebentziozko Jardueraren plangintza. Aurreneurriak

Prebentziozko Jardueraren Plangintza zure enpresan aplikatzea aurreikusita dagoen prebentzio-jarduerak planifikatzean eta dokumentatzean datza, Arriskuen Ebaluazioan identifikatutako arriskuak ezabatu, kontrolatu edo murrizteko, lehentasunen hurrenkera zehaztuz, garrantziaren eta arrisku horien eraginpean dauden langileen kopuruaren arabera.

Plangintzak behar du barne hartu bai lo epeak eta pertsonak arduradunak, bezala lo komunikabideak gizakiak edo materialak eta neurriak edo jarduerak ezartzeko beharrezko baliabide ekonomikoak proposamenak Arriskuen ebaluazioan.

Plangintza prebentzio-ekintzaren printzipioetan oinarritu beharko da, eta prestakuntza duten teknikariek egingo dute, baina enpresaburuak onartu eta jarraipena egin beharko du.