"

Gestió d'Incidències i Canvis: Noves instal·lacions o modificació de les existents
Quan hagis d'ampliar o modificar les teves instal·lacions, has de complir la normativa de PRL i reglamentària en aquests treballs.

Temes: Prevenció de riscos laborals | Etiquetes: Avaluació, mesura preventiva, normativa, planificació, prevenció, riscos
Gestió d'Incidències i Canvis: Noves instal·lacions o modificació de les que ja hi ha

Has de revisar l'execució de l'obra d'ampliació o modificació de la teva empresa durant el disseny de la nova instal·lació, durant les obres i abans del seu ús, per garantir que es compleix la normativa de PRL i reglamentària que apliqui.

L'empresa ha de preveure que les noves instal·lacions compleixin la normativa i que, durant l'ampliació o modificació de les mateixes, l'empresa o empreses executores compleixin les mesures preventives, utilitzant l'eina de coordinació d'activitats preventives. A més, una vegada feta l'obra, abans d'utilitzar les instal·lacions ha d'assegurar-se que es compleix la normativa i actualitzar l'Avaluació de Riscos i la Planificació de l'Activitat Preventiva de l'empresa.