"

Intzidentzia eta Aldaketen kudeaketa: Daudenen
instalazio edo aldaketa berriak Zure instalazioak aldatu edo handitu behar dituzunean, lan hauetan arauzkoa eta PRLen araudia bete behar duzu.

Gaiak: Lan-arriskuen prebentzioa | Etiketak: Ebaluazioa, Aurreneurria, Araudia, Plangintza, Prebentzioa, Arriskuak
Intzidentzia eta Aldaketen kudeaketa: Daudenen instalazio edo aldaketa berriak

Diseinuan zehar zure enpresaren aldaketa edo handitzearen obraren exekuzioa gainbegiratu behar duzu instalazio berriaren, lanetan zehar eta bere erabilera baino lehen, bermatzeko PRLen araudia eta arauzkoa betetzen dena ezarri.

Enpresak aurreikusi behar du instalazio berriak bete araudia eta, handitzean zehar, edo beraien aldaketa, enpresa edo enpresa egileak bete aurreneurriak, prebentziozko jardueren koordinazioaren tresna erabiltzen. Gainera, obra egin ondoren, araudia eta enpresaren Prebentziozko Jardueraren Arriskuen ebaluazioa eta Plangintza eguneratu betetzen dela ziurtatu behar du instalazioak erabili baino lehen.